Het vernieuwde Pensioenstelsel

Wij zijn in Nederland onderweg naar een vernieuwd pensioenstelsel. De samenleving verandert. We wisselen vaker van baan en worden gemiddeld steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. De pensioenpremies zijn gestegen. En de prijzen stijgen harder dan de pensioenen. De huidige regels voor pensioen passen niet goed meer bij de wereld van nu. Daarom moeten ze worden aangepast, zodat we een pensioenstelsel krijgen dat beter past bij de huidige tijd en de veranderingen die nog komen. We behouden de goede dingen van ons huidige stelsel: zo blijven we samen beleggen en blijven we samen de risico's delen.

 

Als pensioenuitvoerder vinden we het belangrijk dat het pensioenakkoord leidt tot een pensioen dat nóg beter is voor Nederland. En dat de nieuwe pensioenwet uitlegbaar en uitvoerbaar is. Op deze pagina vind je informatie over het waarom, hoe en wanneer van de ‘wet toekomst pensioenen’.

Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

Wijzigingen in het pensioenstelsel

 

Wat verandert er in het vernieuwde stelsel?

 

Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Dat willen we graag zo houden. De sterke punten van het huidige stelsel houden we dus. Maar er gaat ook het een en ander veranderen in het pensioenstelsel. De manier waarop je jouw pensioen opbouwt, wordt duidelijker en beter te begrijpen en de nieuwe regels sluiten beter aan bij de veranderende samenleving, de economie en op de arbeidsmarkt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Deze veranderingen worden doorgevoerd:

Wat blijft hetzelfde?

 

Wat goed is, moet je niet veranderen. De sterke punten uit het huidige pensioenstelsel blijven. De drie pijlers waarop pensioen in Nederlands is gebaseerd (AOW, opbouw via de werkgever en individueel aanvullend pensioen) blijven bestaan. En als je met pensioen bent, blijf je levenslang pensioen ontvangen.

Deze onderwerpen blijven hetzelfde:

Wanneer gaat het vernieuwde pensioenstelsel in?

 

Volgens de wet toekomst pensioenen hebben pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd om over te stappen op een pensioenregeling die aansluit bij de vernieuwde regels voor pensioen. Dat betekent dat de nieuwe regels vanaf dan voor iedereen gelden. Sommige pensioenfondsen zullen al eerder overstappen, maar voordat we daar zijn, moet er nog veel gebeuren. De overgang van het oude naar het vernieuwde pensioenstelsel moet zorgvuldig gebeuren. Een aantal grote stappen richting 2028 zijn:

Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Meer veel gestelde vragen...

Toon meer

Pensioen in Nederland

Het laatste nieuws

Bekijk alles