Wanneer wordt het vernieuwde stelsel van kracht?

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt naar het vernieuwde pensioenstelsel. En dat betekent dat de nieuwe regels voor pensioen vanaf dan voor iedereen gelden. Sommige pensioenfondsen zullen al eerder overstappen op de nieuwe regels voor pensioen, maar voordat we daar zijn, moet er nog veel gebeuren. De overgang van het oude naar het vernieuwde stelsel moet zorgvuldig gebeuren. Een aantal grote stappen richting 2028 zijn:

2020 – 2023
De nieuwe pensioenwet werd op 1 juli 2023 van kracht. Daar ging een heel wetgevingstraject aan vooraf dat is gestart in de tweede helft van 2020.

2023 – 2024
In 2023 en 2024 zijn de social partners – vakbonden en werkgeversorganisaties – aan zet. Zij gaan aan de slag om concrete afspraken te maken tussen werkgevers en werknemers. De verwachting is dat er uiterlijk begin 2024 voorlopige afspraken zijn gemaakt. Uiterlijk op 1 januari 2025 moeten de afspraken helemaal zijn afgerond. Dan is duidelijk wat de overeenkomst van de sociale partners betekent voor werkgevers en voor mensen die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij dat specifieke fonds.

2025 – 2027
In de periode 2025/2027 voeren de verschillende pensioenfondsen de nieuwe regels in. In deze periode verhuist uw pensioen mee naar het vernieuwde stelsel.  

1 januari 2028
Per 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt naar het vernieuwde stelsel. Vanaf 1 januari 2028 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor iedereen.