Asset Management

APG is een van ’s werelds grootste pensioenbeleggers. Het vermogen dat we voor onze fondsen en hun bij elkaar opgeteld 4,6 miljoen deelnemers beheren, was eind juni 2024 ongeveer 577 miljard euro waard. En daar zijn we best trots op. Om dit vermogen zo verantwoord mogelijk te beheren, werken we vanuit de ambitie om een goed en duurzaam beleggingsrendement voor onze klanten te realiseren, op een verantwoorde manier. Zodat we altijd kunnen zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen. Voor huidige en toekomstige generaties.

 

Grote slagkracht door omvang en wereldwijde aanwezigheid

We voeren voor onze fondsen een actief beleggingsbeleid uit. Door het aan ons toevertrouwde vermogen op deze manier te beheren, en door de enorme omvang van dat vermogen, hebben wij veel slagkracht om écht werk te maken van duurzaam beleggen. Om echt impact te hebben. Wij kunnen als een van ‘s werelds grootste pensioenbeleggers meer eisen stellen en waar nodig duurzaamheidscriteria afdwingen. Dat doen we dan ook.  

 

Binnen ons bedrijfsonderdeel Asset Management werken ruim 1200 hoogopgeleide, zeer ervaren professionals. Voor iedere mogelijke beleggingscategorie hebben we een groep hoogopgeleide specialisten. Daardoor hebben we de expertise om circa 75% procent van ons vermogen intern te beheren. Hierdoor kunnen we werken tegen lage kosten.

Ook levert APG tegenwoordig indexproducten die nadrukkelijk aansluiten bij de duurzaamheidsambities van Nederlandse pensioenfondsklanten en actief door ons worden beheerd. Hoewel APG een actieve belegger is en blijft, komen we op deze manier toch tegemoet aan de wens van vooral kleinere fondsen om op kostenefficiënte wijze invulling te geven aan hun duurzaam & verantwoord beleggen beleid.

 

We zitten over de hele wereld, met APG-kantoren in Amsterdam, Heerlen, Brussel, New York, Hong Kong en Singapore. Door deze wereldwijde spreiding kunnen pensioenfondsen en hun deelnemers profiteren van onze uitgebreide lokale beleggingskennis. En van onze toegang tot goede beleggers, gespecialiseerde beleggingsmogelijkheden en mandaten bij externe vermogensbeheerders. Daar komt bij dat we door onze omvang gunstige voorwaarden kunnen realiseren. Deze voordelen geven we door aan onze fondsen en hun deelnemers, wat bijdraagt aan een stabiel lange termijn rendement en lage kosten.

Lees meer nieuws en verhalen over lange termijn beleggen

Strategie & beleid

Collectie - Lange termijn beleggen

Verantwoord beleggen

Collectie - Duurzaamheid, Lange termijn beleggen

Private beleggingen

Collectie - Lange termijn beleggen

Financiële markten

Collectie - Lange termijn beleggen

Beleggen in Nederland

Collectie - Lange termijn beleggen

Obligaties

Collectie - Lange termijn beleggen

Beursgenoteerd

Collectie - Lange termijn beleggen