Corporate Governance

APG onderschrijft het onbetwistbare belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze stakeholders en belanghebbenden, en van transparant denken en doen. Waarbij we handelen vanuit onze visie en missie. We realiseren ons zeker dat de buitenwereld dit van ons verwacht. Van pensioenfonds tot werkgever, van deelnemer tot gepensioneerde. Wij willen ons dan ook zoveel mogelijk houden aan de gedragsregels voor goed en verantwoord bestuur van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hier leggen we verantwoording over af; en ook over het uitgeoefende toezicht op naleving van deze Code.

 

Dit alles doen we geheel vrijwillig: we hoeven de Corporate Governance Code formeel niet te volgen, omdat APG niet beursgenoteerd is. Maar we doen dit omdat een deugdelijk en transparant stelsel van ‘checks and balances’ een belangrijk middel is voor een goed vertrouwen in organisaties binnen de financiële sector. Duidelijkheid en openheid in toezicht en verantwoording (zie ook de documenten hieronder) beschouwt APG als hoekstenen van goed bestuur en ondernemerschap.

Maak kennis met onze raad van bestuur

Ik wil dat al die werknemers die dagelijks onze maatschappij dienen een goed en waardevol pensioen hebben.

Annette Mosman

Voorzitter raad van bestuur APG

We behalen op verantwoorde wijze een goed beleggingsrendement, wat leidt tot waardevolle pensioenen.

Ronald Wuijster

Lid raad van bestuur APG, verantwoordelijk voor Asset Management

Een goed inkomen voor later is het verschil tussen wel of geen uitje met de kleinkinderen. Dat is het gouden randje.

Francine van Dierendonck

Lid raad van bestuur APG, verantwoordelijk voor deelnemers- en werkgeversservices en fondsenbedrijf

Ik vind het belangrijk om in mijn werk bij te kunnen dragen aan een goed pensioen in een leefbare wereld.

Maarten Blacquière

Lid raad van bestuur APG, verantwoordelijk voor Finance en Risk

Maak kennis met onze raad van commissarissen

Peter Bommel

Voorzitter raad van commissarissen

Dick van Well

Vicevoorzitter raad van commissarissen

José Meijer

Lid raad van commissarissen

Sarah Russell

Lid raad van commissarissen

Constant Korthout

Lid raad van commissarissen

MiFID II Verslaglegging

 

De herziene Europese richtlijn MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU) vereist dat beleggingsondernemingen die portefeuillebeheer uitvoeren en namens hun klanten handelen, jaarlijks een samenvatting openbaar maken voor elke categorie van financiële instrumenten. In deze samenvatting staat de top vijf van plaatsen waar orders van klanten zijn uitgevoerd en de top vijf van beleggingsondernemingen waar deze orders voor klanten zijn uitgevoerd (uitgedrukt in handelsvolumes in het voorgaande jaar en informatie over de kwaliteit van uitvoering).

 

De volgende informatie is gepubliceerd in overeenstemming met de technische standaarden zoals beschreven in de Europese verordening RTS 28 (Commission Delegated Regulation EU/2017/576) en is gebaseerd op het aanbieden van beleggingsdiensten aan professionele klanten in het kalenderjaar 2022.