Profiel

J. (José) Meijer

 

José Meijer is lid van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. sinds 5 september 2020 en is lid van de remuneratie- en selectiecommissie.

 

Ze heeft in de afgelopen veertig jaar diverse (bestuurs)functies vervuld bij vakbond FNV, de overheid, in de verslavingszorg en de pensioensector. Van 2013 tot juni 2020 was ze vicevoorzitter van pensioenfonds ABP.

 

José Meijer studeerde organisatiesociologie en -kunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Nevenfuncties

  • Voorzitter PvdA Weert
  • Lid Stuurgroep IMVB convenant (Pensioenfederatie)
  • Bestuurslid bij Pensioenfonds Kappers