Profiel

Peter Bommel

 

Peter Bommel is sinds 1 april 2023 voorzitter van de raad van commissarissen van APG Groep NV. Tevens is hij lid van de remuneratie- en selectiecommissie en de audit- en riskcommissie.

 

Hij was van 2012 tot 2019 CEO van Deloitte in Nederland en bestuurder van de wereldwijde organisatie van Deloitte. Eerder was hij onder meer managing partner van de Nederlandse auditpraktijk van Deloitte en voorzitter van het curatorium van de accountantsopleiding aan de VU.

Nevenfuncties

 

  • Voorzitter van de VU Vereniging
  • Lid van raad van commissarissen en voorzitter van de audit commissie van Flynth Adviseurs
  • Bestuurslid van het TopsportFonds van het Nederlands Olympisch Comite.
  • Adviseur Imperial Feet
  • Mentor bij NL Groeit