Duurzaamheid bij APG

We hebben als pensioenuitvoerder oog voor rendement, maar ook voor onze bijdrage aan de samenleving en daarmee duurzaamheid in de breedste zin. Want in de kern gaat pensioen over mensen, over leven en samen leven.

Verantwoord rendement is voor ons dan ook minstens zo belangrijk als financieel rendement. Ze gaan hand in hand, het één kan niet zonder het ander.

 

Het bouwen aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties is het hogere doel van APG. Duurzaamheid is vanzelfsprekend verbonden met APG: met wat we doen, wie we zijn en hoe we bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Duurzaamheid gaat in onze ogen dan ook over ‘duurzaam samenleven’. Maar hoe geven we dat concreet handen en voeten? Dat doen we aan de hand van vier pijlers: de eerste twee gaan over hoe wij mee willen werken aan een eerlijk, sociaal en duurzaam pensioenstelsel en over onze rol als verantwoorde belegger, de andere twee gaan over een duurzamere toekomst van Nederland en hoe wij ons eigen gedrag binnen APG verduurzamen.  

 

Meedenken en -werken aan een duurzaam pensioenstelsel

Met onze kennis en kunde werken we elke dag aan onze kerntaken en het verbeteren daarvan. Voor zowel werkgevers als de deelnemers van onze fondsen. We willen hen optimaal ontzorgen en goed informeren over de aankomende veranderingen in het pensioenstelsel. Daarnaast willen we onze, bijna 100 jaar, ervaring gebruiken om een bijdrage te leveren aan een nieuw, eerlijk, collectief en sociaal pensioenstelsel. Waarbij pensioen een belangrijk onderdeel is van het inkomen van nu, straks en later. Voor onze ouders, onszelf en onze kinderen. In dat pensioen willen we helder inzicht verschaffen. En uitleggen wat je als burger mag verwachten en wat je allemaal kunt doen.

 

We geloven in verantwoord beleggen

De beleggingen, die we namens onze fondsen doen, hebben grote invloed wereldwijd. Met onze inzichten beïnvloeden we de spelregels, door bewuste, verantwoorde keuzes te maken in ons beleggingsbeleid - in nauwe samenhang met keuzes omtrent rendement en risico. Waar we graag en uitgebreid verder over vertellen. We zijn trots op onze met de fondsen bereikte toppositie (wereldwijd) als verantwoord belegger en willen andere partijen hiermee inspireren. Daarbij focussen we op bedrijven die het goed doen en blijven we een voortrekkersrol spelen in het door ontwikkelen van de standaard voor verantwoorde beleggingen. Dit zijn beleggingen die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Want stilstand is achteruitgang.

 

Bijdragen aan de verduurzaming van Nederland

Ons land staat voor grote vraagstukken, denk aan de klimaattransitie, betaalbare zorg, wonen en infrastructuur. Nederland zal de komende jaren grootschalig moeten investeren in een samenleving die ook voor toekomstige generaties een maximale leefbaarheid waarborgt. Hier wil APG graag zijn kennis en kunde voor inzetten. We willen een actieve rol spelen in de verduurzaming van Nederland en zien dat als een verplichting. Dat we de inleg van honderden miljarden euro’s aan pensioenpremies beheren, is niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar geeft APG ook de nodige slagkracht.

En dus ondersteunen we pensioenfondsen bij hun investeringen in bijvoorbeeld energietransitie, infrastructuur en vastgoed. Waar mogelijk participeren we zelf in duurzame ontwikkeling dicht bij huis. Zo heeft onze inzet van pensioengeld een dubbele impact voor de Nederlandse samenleving: het biedt een solide rendement en is toekomstvast.

 

Duurzaam werken: practice what you preach

De medewerkers van APG hebben met elkaar gemeen dat ze willen bijdragen aan een leefbare, duurzame wereld. Sterker nog, dat zien we als onze plicht. Dan is het niet meer dan logisch dat we ook kritisch naar ons eigen gedrag kijken. En dat we voldoen aan de strenge duurzaamheidseisen die wij als belegger stellen aan anderen. Dan gaat het om zaken als afval, eten, energiegebruik, mobiliteit, diversiteit & inclusie. We willen hier nog bewuster mee omgaan dan we nu al doen.

                                                                                                

En dus werken we hard door aan verdere verduurzaming binnen APG. In 2021 brengen we onze medewerkers uit de twee APG-kantoren in Amsterdam samen in één volledig klimaatneutraal pand: EDGE Amsterdam West (met BREEAM Outstanding-certificering). En voor onze huisvesting in Heerlen werken we toe naar een klimaatneutrale bewoning.

 

We gaan onze CO₂ footprint flink verlagen. Bijvoorbeeld door meer groene stroom in te kopen, afval te recyclen en energie te besparen. Een belangrijke factor op dit punt is beter nadenken over de mobiliteit van onze medewerkers: minder reizen tussen kantoren, waar mogelijk meer thuis werken; en áls je reist, dan bij voorkeur met fiets en/of openbaar vervoer. Daarnaast bekijken we nu hoe we ons aanbod van leaseauto’s verduurzamen.

 

Ook in onze contacten met opdrachtgevers en leveranciers laten we het aspect duurzaamheid steeds zwaarder meewegen. Door onze grote omvang kunnen we ook op dit punt grote invloed uitoefenen. Dat doen we dan ook. Zo vragen we onze leveranciers om hun handtekening waarmee ze beloven tegemoet te komen aan eisen ten aanzien van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook bij de keuze van nieuwe producten en leveranciers is dit een factor. In ons personeelsbeleid telt duurzaam gedrag in de wijze waarop we medewerkers aannemen en behouden: leidend is ons streven naar een diverse en inclusieve cultuur, waarin iedere medewerker zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

 

Om te onderstrepen dat we het serieus nemen, hebben we ons o.a. verbonden aan de Coalitie Anders Reizen, KlimaatTafel Financiering, Talent naar de Top en Diversiteit in bedrijf.

 

We zijn ervan overtuigd dat aandacht voor mens en milieu in de bedrijfsvoering positief bijdraagt aan het functioneren van onze organisatie.

Lees meer nieuws en verhalen over duurzaamheid

Milieu

Collectie - Duurzaamheid

Maatschappij

Collectie - Duurzaamheid

Goed bestuur

Collectie - Duurzaamheid

Verantwoord beleggen

Collectie - Duurzaamheid, Lange termijn beleggen