Onze maatschappelijke rol

Voor APG gaat pensioen over mensen, over leven en over samen leven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders én onze kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later.

Meer dan inkomen alleen

Wat heb je straks aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden? Daarom werken we aan een toekomst waarin we welvaart en welzijn duurzaam delen. Dit doen we door pensioengelden op een verantwoorde manier toekomstbestendig te beleggen en door in de pensioenuitvoering bijvoorbeeld extra aandacht te schenken aan de financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

 

Onze impact als uitvoerder en vermogensbeheerder is groot, maar we willen zelf ook waarmaken wat we vragen van partijen waarin we investeren. Daarom streven we onder andere naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in uiterlijk 2030 en werken we aan een organisatie waar iedereen zich welkom voelt en de beste versie van zichzelf kan zijn.

 

Om onze positieve impact te vergroten en een eventueel negatieve impact te verminderen, hebben we vier van wereldwijd breed gedragen doelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG's) omarmd en hebben we ons verbonden aan het UN Global Compact.
 

We leveren een bijdrage op het gebied van armoedebestrijding, aanpakken van de klimaatverandering, gelijke kansen voor iedereen en het aangaan van partnerschappen.

 

Via het platform APG Makes A Difference kunnen APG’ers initiatieven delen die bijdragen aan deze gebieden en kunnen APG’ers zich hiervoor inzetten. Dit loopt uiteen van kennisoverdracht tot de handen uit de mouwen steken: 

 

• We hechten eraan om met onze kennis bij te dragen aan het maatschappelijk debat over onder andere de vraag om sneller en slimmer te verduurzamen, digitalisering en de ontwikkeling dat mensen ouder worden, anders gaan werken en later met pensioen gaan. Deze en andere maatschappelijke trends hebben verstrekkende gevolgen voor hoe wij onze pensioenvoorziening organiseren. Daarover gaan wij in dialoog en delen onze kennis op congressen, in de media en in overlegorganen. We geven gastlessen in samenwerking met de Pensioenfederatie. Door de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan verdere kennisontwikkeling op gebied van pensioenen.

 

• Ook steunen we projecten die ons na aan het hart liggen. Dit kan een financiële bijdrage zijn, maar ook een bijdrage in tijd. Van het bevorderen van sociaal contact met en tussen ouderen, inzamelingsacties voor de Voedselbank tot afvalopruimacties. 

Ook helpen we jongeren in de voorbereiding op hun toekomst op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn we bijvoorbeeld het initiatief JINC (Jongeren INCorporated) gestart. JINC zorgt dat leerlingen uit wijken met veel sociaaleconomische achterstand meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten.

APG verbindt zich aan

Lees meer over onze organisatie

Bekijk alles