Mythe: iedereen krijgt een eigen pensioenpotje

Gepubliceerd op: 6 februari 2024

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de nieuwe pensioenwet die vorig jaar inging, maar toch blijven er misverstanden bestaan. In de serie ‘Pensioenmythes ontkracht’ nemen we steeds één mythe onder de loep. De tweede – in het vernieuwde stelsel krijgt iedereen een eigen pensioenpotje – leggen we voor aan Ruben Laros, strategisch beleidsmedewerker bij APG.  

 

In veel uitingen over het vernieuwde stelsel wordt gesproken over eigen pensioenpotjes die mensen in het vernieuwde stelsel zouden krijgen. Deze term suggereert dat het om een pensioenpotje gaat, waar de deelnemer vrij over kan beschikken. Dat is echter niet het geval, zegt Laros. 

 

“In het vernieuwde pensioenstelsel krijgen deelnemers geen pensioenaanspraak meer, maar een toegezegde premie. Er wordt geen specifieke uitkeringshoogte meer toegezegd, maar er wordt een vaste premie voor je ingelegd. De optelsom van de ingelegde premies en het beleggingsrendement dat daarop wordt behaald, vormt het pensioenvermogen van de deelnemer. Nieuw in het pensioenstelsel is dat deelnemers kunnen inzien hoeveel pensioenvermogen er voor hen is opgebouwd.”

 

Aanspraak op levenslange uitkering
Het klopt dus niet dat mensen straks een eigen potje met pensioengeld krijgen, waar ze helemaal zelf over mogen beschikken. Het opgebouwde pensioenvermogen kan niet zomaar door de deelnemer worden opgenomen om zelf te besteden, benadrukt Laros. 


“Ook in het vernieuwde stelsel is het opgebouwde pensioenvermogen bestemd voor een levenslange pensioenuitkering. Als de deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt het persoonlijke pensioenvermogen daarin omgezet. De hoogte van die levenslange uitkering staat niet vast, maar er zijn wel instrumenten om deze zo stabiel mogelijk te houden.”

 

Laros vervolgt: “Omdat deelnemers geen eigen pensioenpotje hebben, kan het  persoonlijk pensioenvermogen ook nooit op raken. Als een deelnemer overlijdt, komt het opgebouwde pensioenkapitaal toe aan de overige deelnemers in het pensioenfonds. Dit heeft als voordeel dat iedereen pensioen uitgekeerd krijgt, ook als deelnemers langer leven dan verwacht.”

 

Om de verwarring weg te nemen, heeft minister Schouten (armoedebeleid, participatie en pensioenen) toegezegd dat het ministerie bij de communicatie over het vernieuwde stelsel niet zal spreken over persoonlijke pensioenpotjes.

 

 

In de serie ‘Pensioenmythes ontkracht’ gaan we uit van de solidaire premieregeling (SPR), een van de twee contractvormen waaruit fondsen in het vernieuwde stelsel kunnen kiezen. Alle fondsen waarvoor APG werkt, hebben voor de SPR gekozen.