Mythe: de Wet toekomst pensioenen is niet zorgvuldig behandeld

Gepubliceerd op: 25 april 2024

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de nieuwe pensioenwet die vorig jaar inging, maar toch blijven er misverstanden bestaan. In de serie ‘Pensioenmythes ontkracht’ nemen we steeds één mythe onder de loep. De zevende – de Wet toekomst pensioenen is niet zorgvuldig behandeld – leggen we voor aan Julia Adam, strategisch beleidsmedewerker bij APG. 


Sommige tegenstanders van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) menen dat het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer heen is gejaagd. Volgens hen heeft er geen zorgvuldige behandeling van het voorstel plaatsgevonden en zijn de alternatieven niet voldoende gewogen. Ook nu de wet – die in juli 2023 van kracht werd – in de implementatiefase zit, zijn sommige partijen in de Tweede Kamer van mening dat de minister de wet alleen maar snel wil implementeren en niet openstaat voor verbeteringen hierin. Terecht? Nee, zegt Adam.


Vijfduizend Kamervragen
“Er is veel tijd besteed aan de behandeling van de Wtp in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. In totaal is er ruim 125 uur gedebatteerd over het wetsvoorstel. Er hebben vijf technische briefings plaatsgevonden, er zijn 54 deskundigen door de Tweede en Eerste Kamer gehoord en er zijn in totaal bijna vijfduizend schriftelijke en mondelinge Kamervragen beantwoord. In de Tweede Kamer heeft bovendien een tweedaagse artikelsgewijze toelichting over de hele wet plaatsgevonden, iets wat in de regel nooit voorkomt bij de behandeling van een wet. Het lijdt geen twijfel dat de Wet toekomst pensioenen door beide Kamers niet alleen zeer uitgebreid, maar ook op een zeer hoog detailniveau is behandeld.”

 

Niet over één nacht ijs
Ook in de aanloop naar de behandeling van de Wtp in de Tweede en Eerste Kamer en na de inwerkingtreding van de wet, is men niet over één nacht ijs gegaan, betoogt Adam.

“De discussie over de vernieuwing van het pensioenstelsel en een nieuw pensioencontract loopt al sinds 2010. In die tijd zijn vele alternatieven verkend. Uiteindelijk zijn de SER en het kabinet een pensioenakkoord overeengekomen. Dit is in overleg met de sociale partners en het pensioenveld uitgewerkt tot het wetsvoorstel dat tot de Wtp heeft geleid. Ook vóór de behandeling in het parlement was er dus al een breed draagvlak. En ook na de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2023 voert de minister nog vele debatten over vragen die in de Tweede Kamer leven over de nieuwe wetgeving. Sinds de invoering van de Wtp heeft de minister veel Kamervragen beantwoord, staat zij Kamerleden uitvoerig te woord in debatten en werkt zij in overleg met de toezichthouders en de sector vraagstukken uit die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving.”  

 

Zorgvuldige behandeling
Voor de komende maanden verwacht Adam eenzelfde consciëntieuze handelwijze. “De minister heeft toegezegd dat er de komende maanden nog een aantal wetsvoorstellen wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, die gerelateerd zijn aan de Wtp. We gaan er zonder meer vanuit dat de Kamer en de minister ook deze wetsvoorstellen weer zorgvuldig zullen behandelen.”