“Het doen van vrijwilligerswerk is ook voor jezelf een verrijking”

Gepubliceerd op: 10 januari 2024

APG Makes a Difference, het platform waarop alle activiteiten staan waarmee APG’ers  maatschappelijke impact kunnen maken, bestaat twee jaar. Een goed moment om enkele vragen over dit platform voor te leggen aan Juul Jeurninck-Janssen (Adviseur Duurzaamheid bij APG). “Veel van onze medewerkers maken ook naast hun werk een verschil.”

In het kort
• Via het platform APG Makes a Difference zetten APG’ers zich in voor de maatschappij, door bijvoorbeeld een gastles te geven, bloed te doneren of een kerstdiner te organiseren voor mensen met lagere inkomens.
• Dit past bij de maatschappelijke rol die APG als pensioenuitvoeringsorganisatie inneemt.
• Het doel is dat in 2025 minimaal 50 procent van de medewerkers bijdraagt aan een van de activiteiten op het platform.

Het tonen van maatschappelijke betrokkenheid was altijd al belangrijk bij APG, zegt Jeurninck-Janssen. “Zo grepen we bijvoorbeeld het 10-jarig bestaan van APG aan om ons in te zetten voor eenzame ouderen. Door hen op te bellen, maar ook door ouderen uit de buurt een gezellige middag te bezorgen.” Het bleef echter bij losse activiteiten, totdat de organisatie ‘duurzaam samenleven’ als thema centraal ging stellen. “Het was voor mij duidelijk dat als we hier echt werk van wilden maken, we een platform nodig hadden. Nu hebben we een centrale plek waarop collega’s initiatieven delen en zich kunnen inschrijven voor een van de activiteiten.”


Waar komt het thema ‘duurzaam samenleven’ precies vandaan?
“Duurzaamheid staat voor ons voor meer dan alleen het plaatsen van zonnepanelen of het terugbrengen van onze CO2-uitstoot. Het komt tot uiting in onze bedrijfsvoering, ons mobiliteitsbeleid en de catering in onze bedrijfsrestaurants, maar ook in de manier waarop we beleggen voor onze pensioenfondsklanten. Ons doel is om een zo goed mogelijk rendement voor de deelnemers van onze pensioenfondsklanten te behalen. Maar wat heb je aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden en we niet meer met respect met elkaar om kunnen gaan? Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers ook naast hun werk een verschil kunnen maken, en dat doen velen dan ook.”

• In 2022 zijn 73 nieuwe activiteiten gelanceerd.
• In 2023 waren dat er al 110.
• Het doel van APG Makes a Difference is dat in 2025 minstens 50 procent van de APG-medewerkers actief is op het platform. Afgelopen jaar leverden 2.114 collega’s een bijdrage via het platform: zo’n 42 procent.

 

APG wil specifiek impact maken op vier thema’s: Financiële fitheid, Duurzame leefomgeving, Iedereen telt mee en Gezonder leven. Waarom is voor deze vier thema’s gekozen?
“We hebben daarvoor nadrukkelijk gekeken naar onze missie als bedrijf en naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Daarvan zijn er zeventien, die we allemaal belangrijk vinden en die ook samenhang vertonen. Maar de vier die we hebben gekozen, passen het best bij APG en bij wat wij doen. Als Sustainability Office initiëren wij verschillende activiteiten, maar we proberen ook de intrinsieke motivatie van onze medewerkers te stimuleren. Een collega wilde bijvoorbeeld wat doen voor het Ronald McDonald Huis, omdat z’n zus daar een tijdje had doorgebracht. Toen andere collega’s daarvan hoorden, wilden zij ook graag bijdragen. Uiteindelijk hebben ze vorige week met z’n allen gekookt voor de gasten van het Ronald McDonald Huis. Het mooiste is als een initiatief zich als een olievlek over de organisatie verspreidt. Een ander voorbeeld daarvan is het kerstdiner dat APG samen met stichting VOOR Parkstad organiseert voor gezinnen met een lager inkomen. Een collega stelt dan voor om ook duurzame kerstcadeautjes voor hen in te zamelen en de APG-huisband te laten optreden. Collega’s versterken elkaar zo in hun enthousiasme om iets voor een ander te doen.”


Is er, naast het delen van enthousiasme met collega’s, nog een ander voordeel voor een APG’er om zich maatschappelijk in te zetten via APG Makes a Difference in plaats van zelf vrijwilligerswerk te doen?
“We dragen als organisatie ook bij met een stukje sponsoring, zodat nog meer impact kan worden gemaakt. Een ander voordeel van ons platform is dat je kunt kijken wat bij je past en dat onze activiteiten niet veel tijd hoeven te kosten. Een gastles of sollicitatietraining op een school geef je bijvoorbeeld een à twee keer per jaar. De drempel is dus lager om je ergens voor in te zetten. Tegelijkertijd kan een eenmalige activiteit ook in iets langdurigs uitmonden. Zo zullen de meeste mensen niet één keer bloed doneren via Sanquin, maar dat meermaals per jaar doen.”


Zijn alle initiatieven op APG Makes a Difference op Nederland gericht?
“Binnen APG hebben we onze eigen goededoelenorganisatie SWAP, die zich vooral richt op projecten in onder meer India, Thailand en Afrika. Bij APG Makes a Difference proberen we vooral lokale initiatieven te steunen in en rond Heerlen en Amsterdam, waar onze Nederlandse kantoren zich bevinden. Onze collega’s in Hongkong en New York doen via hun kantoren ook veel aan vrijwilligerswerk, al hebben ze daar vooralsnog hun eigen kanalen voor. Het is wel mogelijk om ook de activiteiten daar op APG Makes a Difference te zetten.”


Wat zeg je tegen collega’s die erover denken om zich in te zetten via het platform, maar nog twijfelen, bijvoorbeeld omdat ze het druk met andere dingen hebben?
“Dat je ook veel terugkrijgt voor vrijwilligerswerk. Zo ervaart 79 procent van de vrijwilligers minder stress en 75 procent een verbetering van de fysieke gezondheid, blijkt uit onderzoek van Vrijwilligerswerk Nederland. Daarnaast leidt maatschappelijke inzet voor het overgrote deel van de vrijwilligers tot meer zelfvertrouwen en sociale verbondenheid. Het is dus ook voor jezelf een verrijking.”