APG wint Diamant Award Talent naar de Top

Gepubliceerd op: 28 juni 2024

APG heeft de Diamant Award Talent naar de Top in de wacht gesleept. De onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top roemt APG om zijn genderdiversiteitsbeleid. Iets dat onder meer is toe te schrijven aan het commitment van topvrouw Annette Mosman en D&I Officer Maikel Dullens van APG op dit onderwerp. Een gesprek met hen.

 

Vrouwen in de top, een inclusieve communicatie en cijfers die aantonen dat APG het op het gebied van genderdiversiteit goed doet: het zijn allemaal punten die volgens de jury van de Talent naar de Top-award betrekking hebben op het DI-beleid van APG.

 

“Het is bijvoorbeeld mooi om te zien dat APG ook een lans breekt voor vrouwen in de top in bredere zin. En als het om de communicatie gaat, dan is APG Talks een goed voorbeeld. Via dit initiatief gaat APG het gesprek aan met topmannen en -vrouwen over onder meer diversiteit en inclusie. Kortom, APG zet de juiste stappen vooruit en verdient de Diamant Award”, aldus de jury.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maikel Dullens is in zijn nopjes met de onderscheiding. Ook omdat hij weet dat APG zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, inderdaad in de breedste zin van het woord. “Onze cijfers staan er goed voor in relatie tot onze targets: 50 procent van de raad van bestuur is vrouwelijk, 40 procent van de raad van commissarissen en in de subtop is dat 35 procent. APG-breed is 37 procent vrouwelijk. Wij sturen daarbij heel gericht op genderdiversiteit, met name bij het invullen van top- en subtopfuncties. En extern besteden we bijvoorbeeld veel aandacht aan het financieel bewustzijn bij en financiële onafhankelijkheid van vrouwen.”

 

Dat laatste komt vooral op het conto van topvrouw Annette Mosman van APG. “Je hebt bazen en bazinnen nodig, en nu ben ik er zelf één, die het risico durven te nemen. Jij wilt parttime in plaats van fulltime werken of je wilt nu niet die promotie maken vanwege je gezinssituatie, maar we gaan het gewoon wel doen. Ik hoor wat je zegt, ik weet ook wie je bent, je levert toch wel, dus we doen het toch anders. Je krijgt gewoon voltijds betaald en na een jaar gaan we het evalueren”, aldus Mosman in een videoboodschap die tijdens de uitreiking werd gepresenteerd. Zij onderstreept het met een voorbeeld. “Mijn vroegere baas zei ooit eens: hoe verschillend is het dat jij op woensdagmiddag jouw kinderen van school haalt, terwijl ik op vrijdagochtend college aan het geven ben op de universiteit. In beide gevallen zijn wij niet meteen beschikbaar voor het bedrijf. In beide gevallen doen we wel wat goed is voor onszelf, voor het gezin en voor de eigen ontwikkeling. Dat maakt niet alleen jezelf rijker, ook het bedrijf.”

 

Nog beter doen
Ondanks de goede stappen zien Mosman (als het om vrouwen in het bedrijfsleven gaat) en Dullens (als het om diversiteit en inclusie gaat) ook kansen om het nog beter te doen. “We zijn er nog niet, er is nog heel veel te doen”, zegt Mosman in haar videoboodschap. Ze haalt hierbij het vrouwenquotum aan dat sinds 1 januari 2022 van kracht is; beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal een derde van de raad van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen. “Dat werkt. Maar voor de raden van bestuur is dat quotum er nog niet. Verder is het belangrijk dat er een pijplijn is met jong talent. Met andere woorden; dat we jonge vrouwen, alle generaties, blijven stimuleren en inspireren om toch door te blijven gaan.”

 

Dullens ziet deze prijs vooral als een aanmoedigingsprijs om door te gaan op de weg die APG is ingeslagen. “Deze prijs is een erkenning van de stappen die we gezet hebben, maar ik moet ook eerlijk zijn dat er nog veel vooruitgang is te maken. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en meer focus hebben voor intersectionaliteit (de wisselwerking tussen kenmerken die kunnen bijdragen aan verschillen in macht, ongelijkheid en privilege, red.). Bovendien verdienen culturele diversiteit, neurodiversiteit en medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie meer specifieke aandacht. Juist in deze tijd waarin polarisatie en verharding in de maatschappij toenemen, is het belangrijk dat we ons blijven inzetten voor een gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving voor iedereen.”