APG mede-initiatiefnemer ELSA Lab Anti-greenwashing

Gepubliceerd op: 28 februari 2024

APG lanceert samen met de Open Universiteit, Brightlands Smart Services Campus en de AI-hub Brightlands het ELSA Lab Anti-greenwashing. Het lab onderzoekt hoe je AI-technologie en alternatieve databronnen kunt gebruiken om greenwashing te detecteren, voorspellen en voorkomen. Wij spraken erover met Peter Strikwerda, Global head of Digitalization & Innovation, en Lonneke Roon, Senior Investment Specialist, van APG Asset Management.

 

Greenwashing, het onterecht presenteren van producten of activiteiten als milieuvriendelijk of duurzaam, is een groeiende zorg in de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren. “Verantwoord beleggen en voorkomen van greenwashing liggen APG nauw aan het hart. Wij kijken daarom erg uit naar dit onderzoeksproject en de samenwerking met de Open Universiteit en Brightlands Smart Services Campus in Heerlen”, zegt Peter.

Het ELSA Lab Anti-greenwashing zal werken volgens de ELSA-by-design aanpak. Dat houdt in dat bij het gebruik van data en AI ethische, sociale en juridische aspecten leidend zijn. Het unieke van het ELSA Lab is verder de multidisciplinaire aanpak, waarbij expertise op het terrein van data science en AI wordt gecombineerd met kennis van de Open Universiteit over duurzaamheidsverslaggeving (ESG), in combinatie met de expertise van een van de grootste beleggers ter wereld, namelijk APG.

Beoordelen van good and bad practices

“Het kunnen beoordelen van good and bad practices rondom greenwashing is een groeiend maatschappelijk probleem, voor allerlei stakeholders zoals banken, verzekeraars, maar ook toezichthouders en consumenten. Dat geldt ook voor ons als maatschappelijk bewuste pensioenbelegger. Het is voor ons van groot belang om bedrijven goed te kunnen beoordelen op hun claims rondom de milieuvriendelijkheid van hun producten en diensten, zoals CO2-reductie. Die beoordeling heeft namelijk invloed op onze keuzes voor beleggingen of bijvoorbeeld ons engagement, de afspraken die we maken met bedrijven waarin we beleggen”, aldus Lonneke.  


De initiatiefnemers denken met behulp van big data en geavanceerde AI greenwashing beter te kunnen detecteren, te voorspellen en te voorkomen. “Als die hypothese waar is, gaat dit leiden tot nieuwe inzichten en standaarden voor de genoemde stakeholders en voor transparantie in de markt, met waarschijnlijk ook een positief effect op de bijdrage van organisaties aan milieudoelen”, verklaart Lonneke.

 

Het eerste onderzoek

Het eerste onderzoek zal resulteren in een overzicht van greenwashing discoursen en publieke sentimenten, een set AI-modellen voor greenwashing detectie en richtlijnen voor het effectief detecteren en voorkomen van greenwashing. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2025 verwacht.

 

Peter: “Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid en de inspanningen van de EU om transparantie te bevorderen, is de behoefte aan betrouwbare informatie over de duurzaamheid van producten en diensten groter dan ooit. Het ELSA Lab Anti-greenwashing zet een belangrijke stap in die richting en kan zorgen voor een doorbraak in een beter geïnformeerde besluitvorming over duurzame investeringen.”