APG neemt een van de grootste bosbeheerders in Australië over

Gepubliceerd op: 5 oktober 2023

Een consortium van APG (namens pensioenfondsklant ABP), het Britse Pension Protection Fund (PPF) en het Australische pensioenfonds UniSuper heeft Forico, een van de grootste hardhoutplantages in Australië, overgenomen. APG, PPF en Unisuper krijgen elk een belang van 33 procent in het bedrijf.

In het kort:


• APG heeft namens ABP een direct belang genomen in Forico, een van de grootste bosbeheerders in de Azië-Pacificregio.
• Vanaf 2022 hebben de aangekochte bossen 123 miljoen ton CO2-equivalenten uit de atmosfeer gehaald.
• Forico kreeg onlangs als eerste bedrijf in Australië het FSC® Ecosystem Services certificaat, dat onafhankelijk bevestigt dat zijn activiteiten een meetbare positieve impact hebben op de bescherming van biodiversiteitswaarden en uiteindelijk op de klimaatverandering.

Forico is een toonaangevend Australisch bosbeheerbedrijf en exploitant van activa in de toeleveringsketen van de bosbouw. Het bedrijf beheert een van de grootste hardhoutplantages in Australië en verticaal geïntegreerde bosbouwactiviteiten. De overname omvat 170.000 hectare eigen grond. Deze bestaan uit 90.000 hectare plantagebossen die op verantwoorde wijze worden beheerd volgens toonaangevende, wereldwijd erkende certificeringen, en 77.000 hectare oerbossen, die uitsluitend worden beheerd voor natuurbehoud, biodiversiteit en culturele waarden.

 

Wat maakt deze investering bijzonder?

"Het is een van de grootste investeringen in de bosbouwsector tot nu toe in de Azië-Pacificregio. De overname omvat de grootste eigen grondportefeuille in Tasmanië en een van de grootste bosplantages in Australië. Om de omvang hiervan te schetsen: het landgoed is ongeveer zeven keer zo groot als Amsterdam. Bosbouwactiva van deze omvang worden zelden verhandeld. We werden aangetrokken door zowel de voordelen van een grootschalige duurzame investering met een positieve impact op het milieu, als door de aantrekkelijke, op risico gecorrigeerde rendementen. Rechtstreeks investeren in een exploitant als Forico geeft ons toegang tot een toonaangevend bosbeheerplatform. De aanzienlijke plantagebronnen bieden blootstelling van grondstoffen die een aantrekkelijk rendement kunnen opleveren voor onze pensioenfondsklant ABP. We stellen ook de verticale activiteitenintegratie op prijs, het interessante vraag en aanbod van de sector en de structurele kenmerken van de Australische bosbouwsector. Het land beschikt over duurzaam beheerde productiebossen van hoge kwaliteit. De belangrijkste bevoorradingsregio's, zoals Tasmanië, bieden ons een concurrerende toegang tot de groeiende regionale markten. Dus we verwachten dat we op de lange termijn actieve deelnemers op de Australische markt blijven."

 

Het landgoed omvat verticaal geïntegreerde activa en activiteiten. Wat betekent dat voor een bosbouwbedrijf?

"Het overgenomen bosbouwbedrijf bezit en exploiteert activa over de hele toeleveringsketen. Daartoe behoort onder meer een van de grootste boomkwekerijen van Australië, waar zaailingen worden ontwikkeld voor het kweken van bomen met optimale genetica en houtspecificaties. Daarnaast beheert het bedrijf 90.000 hectare commerciële hardhout- en zachthoutplantagebossen en zijn er aanzienlijke infrastructuurvoorzieningen, waaronder twee grote verwerkingsfabrieken en faciliteiten met haventoegang. Hierdoor is de toeleveringsketen van zaad tot schip volledig geïntegreerd. De omvang en reikwijdte van deze activiteiten zijn vrij uniek in een Azië-Pacific-context. Bovendien biedt verticale integratie meer controle over elke stap in de toeleveringsketen."

 

Op welke manier heeft deze investering een positieve impact op het milieu?

"Verantwoord beheerde bossen bieden veel voordelen voor het milieu. Bomen spelen een cruciale rol in de koolstofcyclus: zij gebruiken CO2 als brandstof om via het fotosyntheseproces te groeien. Dit proces is een van de weinige bekende routes met bestaande capaciteit om broeikasgassen zoals CO2 op grote schaal uit de atmosfeer te halen. De bossen die we als onderdeel van deze investering verwerven, hebben in 2022 bijvoorbeeld 123 miljoen ton koolstof vastgelegd. Ter vergelijking: de totale uitstoot van heel Nederland was in 2021 het equivalent van grofweg 168 miljoen ton. Nog een vergelijking: de koolstofbalans die in 2022 in deze bossen was opgeslagen, is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van circa 8 miljoen mensen in de Verenigde Staten, of het van de weg halen van 27 miljoen voertuigen per jaar. Deze investering biedt ons dus een aanzienlijke positieve blootstelling aan capaciteit voor het vastleggen van koolstof. Dat voordeel blijft ook na het oogsten van de plantages bestaan, omdat de koolstof opgeslagen blijft in houtproducten voor eindgebruik, zoals constructiehout en verpakkingsproducten. Na de oogst worden er nieuwe bomen duurzaam geplant en begint het proces van boomkweken en het vastleggen van koolstof opnieuw. Voor elke toekomstige plantagecyclus is het netto resultaat een toenemende hoeveelheid koolstof die uit de atmosfeer wordt verwijderd en opgeslagen. Dat heeft een voortdurende positieve impact."

 

Hoe draagt deze investering bij aan de kringloopeconomie?

"Een trend die nauw verbonden is met decarbonisatie is de overgang naar een circulaire economie. De term verwijst meestal naar een verschuiving van het gebruik van hulpbronnen die als afval eindigen, naar een efficiënter gebruik van hernieuwbare hulpbronnen en het recyclen van materialen. Een circulaire bio-economie legt de nadruk op het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en probeert zo niet-duurzame materialen of materialen met hogere uitstoot te vervangen. Door te investeren in Forico ondersteunen we zowel het koolstofarm maken van de economie als de overgang naar een kringloopeconomie dankzij de dubbele voordelen die bosbouwproducten bieden: enerzijds het verwijderen en opslaan van koolstof uit de atmosfeer, en anderzijds als vervangende bron van hernieuwbaar koolstofarm materiaal. Houtproducten kunnen bijvoorbeeld veel materialen vervangen die op grote schaal in de economie worden gebruikt, zoals beton en staal in de bouw, kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen. We zien steeds meer commerciële mogelijkheden voor vervangende biogebaseerde producten. En we kijken nauwlettend naar verschillende manieren om de voortdurende groei van deze markten te ondersteunen met de houtproducten die Forico duurzaam produceert."

 

De recente VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) benadrukte de noodzaak om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te keren. Hoe draagt deze investering bij aan de biodiversiteitsdoelen die tijdens de COP15 zijn overeengekomen?

"Hoewel de kernactiviteit van Forico de duurzame productie van houtproducten is, bestaat een groot deel van het landgoed uit oerbossen die worden beheerd voor het behoud van biodiversiteit. Productiebossen zijn meestal de primaire focus binnen onze investeringsstrategie. Maar toen we het hele duurzaamheidsspectrum voor alle milieuactiva die door Forico worden beheerd in ogenschouw namen, zagen we een unieke kans om belangrijke natuurlijke infrastructuur te verwerven en beheren, met activa zoals bomen, bodem, lucht en water. Die zijn allemaal noodzakelijk voor een breed scala aan diensten die essentieel zijn voor de samenleving. Terwijl we de economische aspecten van de transactie doornamen, identificeerden we manieren om waarde te creëren uit deze natuurlijke activa. Naast duurzame houtproductie, onze kernactiviteit, biedt de exploitatie van de activa mogelijkheden voor verbeterde klimaatregulering, vastlegging van koolstof en behoud van biodiversiteit. Met deze investering kiezen we dus voor een gemengde aanpak, door initiatieven zoals het behoud van biodiversiteit in te bedden in de duurzame productie van hernieuwbare materialen. Zo zorgen we ervoor dat we een betrouwbaar investeringsrendement kunnen leveren. Met onze kapitaalallocatie volgen we een innovatieve benadering waarmee we, behalve aantrekkelijke op risico gecorrigeerde rendementen, ook een positieve impact op de natuur realiseren. Dat is in lijn met de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs voor het koolstofarm maken van de economie en met de biodiversiteitsdoelen die zijn overeengekomen tijdens de COP15."