Wat is de economische impact van verdere uitbreiding van de EU?

Gepubliceerd op: 17 november 2023

Actuele kwesties op het gebied van economie, (verantwoord) beleggen, pensioen en inkomen: iedere week geeft een expert van APG een helder antwoord op de vraag van de week. Deze keer: hoofdeconoom Thijs Knaap over de vraag wat de economische impact is van verdere uitbreiding van de EU.

“Uitbreiding is essentieel voor de Europese Unie.” Dat zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, vorige week bij de presentatie van haar plannen om de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te beginnen. Ook voor Georgië en Bosnië-Herzegovina lonkt het lidmaatschap. Wat is de economische impact van deze verdere uitbreiding?

De EU vormt een succesvol model, waar veel landen lid van willen worden, benadrukt Knaap. “En dat is te begrijpen, want alle nieuwe lidstaten ervaren in de eerste jaren grote economische vooruitgang. Dat gold zowel voor Portugal, Spanje en Griekenland als later voor de Oost-Europese landen.” Ook Nederland is economisch gezien gebaat bij een uitbreiding van de EU. “Veel mensen denken nog dat Nederland vooral bloemen en kaas exporteert, maar tegenwoordig draait handel veel meer om de zogeheten waardeketens. Dat wil zeggen dat wij hier autoruiten maken en die naar Duitsland exporteren, waar ze vervolgens in een Volkswagen worden gezet die uiteindelijk in Italië wordt verkocht.”


Vier vrijheden

Het voordeel daarvan is dat bedrijven heel efficiënt kunnen produceren, aldus Knaap. “Nadat Slowakije bij de EU kwam, verhuisde Volkswagen enorme fabrieken vanuit Duitsland daarnaartoe. Het is namelijk goedkoper een auto in Slowakije in elkaar te zetten dan in Duitsland, en zo’n verhuizing gaat in de EU relatief gemakkelijk. Dat is fijn voor het bedrijf en voor zijn klanten.” Er zit echter ook een nadeel aan, want het Ruhrgebied raakte die autofabrieken kwijt, en daarmee ook de nodige werkgelegenheid. “Als over een aantal jaar Oekraïne lid wordt, bestaat de kans dat bedrijven hun kantoren of fabrieken naar dat land verhuizen. Want hoe groter het economische blok, hoe efficiënter bedrijven kunnen opereren.”


De vier vrijheden van de EU (het vrije verkeer van kapitaal, personen, diensten en goederen) vormen de basis van het economische verhaal van de EU en de eurolanden. Economisch gezien zouden die vrijheden moeten helpen bij het opvangen van schokken, vervolgt Knaap. “Vooral als dat zogeheten asymmetrische schokken zijn, bijvoorbeeld als het slecht gaat in Spanje, maar goed in Nederland. Die schokken kunnen deels worden verzacht door onder meer het vrije verkeer van kapitaal en personen. Als hier de werkloosheid laag is, maar in Spanje hoog, kunnen Spanjaarden naar Nederland komen om hier te werken. Dat mechanisme werkt tot op zekere hoogte binnen de EU: denk bijvoorbeeld aan de (Oost-)Europese arbeidsimmigranten die de laatste jaren hiernaartoe zijn gekomen. In dat andere grote verbond van staten, de VS, is verhuizen voor werk echter nog veel vanzelfsprekender.”

We zullen eraan moeten wennen dat steeds meer bevoegdheden naar Brussel gaan

Democratisering
Het vrije verkeer van personen betekent ook dat de burgers van de nieuwe lidstaten het recht krijgen om zich elders in de EU te vestigen. “Immigratie blijft een gevoelig thema, zoals je nu weer in Nederland ziet, waar wordt gepraat over een maximum aantal immigranten, onder meer vanwege de woningnood. Maar als Den Haag de immigratie vanuit de EU wil beperken, stuit het op het Europees Hof van Justitie. We zullen eraan moeten wennen dat steeds meer bevoegdheden naar Brussel gaan. Of we moeten de EU verlaten, maar daarvoor is de interne markt toch te belangrijk geworden voor Nederland. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk, dat na de Brexit merkte dat het een stuk lastiger was geworden om met EU-lidstaten te handelen.”


Uitbreiding van de EU levert niet alleen economische voordelen op voor de nieuwe lidstaten, stelt Knaap. “Portugal, Spanje en Griekenland verlosten zich in de jaren zeventig van hun dictatoriale regimes, en begonnen aan een proces van democratisering. Als kers op de taart volgde uiteindelijk het lidmaatschap van de EU. Hetzelfde kan worden gezegd over de landen van het voormalige Oostblok. Je hoort nu ook enthousiaste verhalen over Oekraïne, waar ze erin lijken te slagen om de corruptie uit te bannen. We hoeven daar in Nederland niet alles voor opzij te zetten, maar uiteindelijk zijn ook wij meer gebaat bij landen waar alles goed is georganiseerd.”


Verenigde Staten

Ondanks de economische en politieke voordelen die een lidmaatschap met zich meebrengt, kan de EU zich ook niet eindeloos uitbreiden, denkt Knaap. “Vanuit economisch perspectief bezien kun je zeggen dat de verschillen tussen landen niet te groot mogen worden. Dat zou leiden tot te heftige asymmetrische schokken binnen de EU. Het is echter lastig te zeggen waar die grens precies ligt.”


De unie als project zal ook nooit af zijn, besluit Knaap, verwijzend naar de VS. “Die federatie bestaat al 250 jaar en nog steeds vindt er discussie plaats welke bevoegdheden bij de staten liggen en welke bij de federale overheid in Washington, DC. Die discussie, maar dan tussen de lidstaten en Brussel, zullen we binnen de EU ook nog wel lange tijd blijven zien.”