“We halen een stevig rendement en zijn goede buren”

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022

APG neemt namens ABP een aandelenbelang van 49% in Gemini, een zonne-energieproject dat momenteel in ontwikkeling is in de Mojavewoestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Sean Hannon en Ellen Bizon, senior portfoliomanagers van het Infrastructure Americas-team van APG, vertellen wat deze investering zegt over de toekomst van duurzame energie en opslag in de VS en de rol die grote investeerders daarin spelen.

 

Gemini is het grootste project voor de opwekking en opslag van zonne-energie dat momenteel in ontwikkeling is in de VS. Alles aan het project is enorm. De kern wordt gevormd door een zonnecollector van 690 MW met meer dan 2,5 miljoen zonnepanelen en een batterijsysteem van 380 MW. Het project beslaat bijna 25 vierkante kilometer. Jaarlijks wekt het 2.200.000 MWh aan hernieuwbare energie op. Het project heeft tijdens de bouw zo'n 2.500 banen gecreëerd en zal naar verwachting meer dan $ 450 miljoen aan financiële impulsen voor de regionale economie opleveren. Dit is duidelijk niet alleen een investering is in een nieuw asset, maar ook in de Amerikaanse energietransitie zelf. Sean Hannon: "We zijn er vast van overtuigd dat hernieuwbare bronnen een zeer grote rol zullen spelen in de energietransitie in de VS."



Waarom zou Nederlands pensioengeld in Amerika geïnvesteerd moeten worden in zonne-energie en in de energietransitie?

Sean: "De energietransitie is een mondiaal probleem, dat wereldwijde oplossingen vereist. Als we hier kunnen voorkomen dat een ton koolstof in de atmosfeer belandt, helpt dat mensen overal. De hoeveelheid zon die beschikbaar is in het westen van de Verenigde Staten, waar Gemini zich bevindt, is niet alleen groot maar ook voorspelbaar. Dat maakt deze investering in termen van risico en rendement aantrekkelijk voor onze pensioendeelnemers. Hoewel we bij APG graag willen investeren in goede projecten in onze eigen achtertuin, zullen we om onze impact op de energietransitie te maximaliseren een wereldwijde focus moeten hebben. Als we Gemini bijvoorbeeld over Amsterdam zouden leggen, zou het een zesde van de stad beslaan. Voor dit soort megaprojecten is het dus noodzakelijk om naar andere regio's te kijken.

 

Voor de energietransitie hebben hernieuwbare bronnen op deze schaal nodig en APG zal daar – namens haar pensioenfondsklanten – kapitaal in willen blijven investeren. Terugkijkend zien we dat er in de afgelopen vijf tot tien jaar veel verschuivingen zijn geweest in de Amerikaanse markt voor hernieuwbare energie, door veranderingen in de belastingwetgeving of andere regelgeving of technologische verbeteringen. Maar door ons geloof in het belang van hernieuwbare energie hebben we gedurende deze hele periode kunnen blijven investeren. En wat er morgen ook zal veranderen, we zullen ons blijven ontwikkelen en we zullen in staat zijn om met de markt en met de facts on the ground mee te bewegen."

 

Dat klinkt heel zelfverzekerd. Welke ontwikkelingen zie je?

Sean: "Wat een grote impact zal hebben, is de Inflation Reduction Act die recent in de VS is aangenomen en eigenlijk die beter de Renewable Energy Act kan worden genoemd. Voorheen zouden belastingvoordelen en andere stimulansen voor hernieuwbare energiebronnen na een of twee jaar vervallen, nu zullen ze veel langer van kracht zijn. Dit is zeer gunstig voor investeerders die aan langetermijnplanning willen doen, zoals APG en onze pensioenfondsklanten. De nieuwe wet neemt ook veel hindernissen weg rond belastingvoordelen voor energie-opslag, zoals de batterijen in dit project. Die zijn in de VS nu veel beter gepositioneerd voor de toekomst."

 

Ellen: "Interessant is dat de VS veel meer batterijen heeft geïnstalleerd dan de rest van de wereld. Vorig jaar is de opslagcapaciteit verdrievoudigd en die capaciteit wordt steeds belangrijker voor een stabiele levering en voor de prestaties van het elektriciteitsnet. Batterijcapaciteit zal daarom ook in andere regio's toenemen. Ik hoop dat we met onze ervaring en de lessen die we hebben geleerd, over hoe batterijen operationeel worden gebruikt en hoe dat invloed heeft op de investeringscase, de rest van ons wereldwijde team kunnen helpen."

 

Wat maakt dat dit specifieke project zo bijzonder?

Sean: "Wat ons allereerst aantrok is de schaal ervan. Gemini is de grootste asset in termen van megawatts waarin we ooit hebben geïnvesteerd. Veel projecten voor hernieuwbare energie vereisen niet zoveel eigen vermogen om ze te bouwen, maar in deze deal kunnen we veel kapitaal aan het werk te zetten in één project waar we in geloven. We vinden het ook aantrekkelijk dat er een contract van 25 jaar is voor de de afnamen van de stroom en daarmee voor de inkomsten. Dit zorgt voor een stabiele cashflow over een langere periode en dat past precies bij de behoeften van een pensioenbelegger. Ten slotte waren we erg onder de indruk van het ontwikkelingsteam van Quinbrook en hoe ze dit project hebben gepland en gestructureerd. Voor allerlei zaken die ons over het algemeen bezighouden en waar we diep in spitten bij dit soort investeringen, konden ze een goede oplossing bieden."

 

Als je deze deal andersom bekijkt: waarom koos Quinbrook voor APG als partner?

Sean: "Omdat we al zoveel in zonne-energie hebben geïnvesteerd, kennen we sommige van de problemen en structureringsoverwegingen bij dit soort projecten heel goed. Tijdens het due diligence-proces heeft Quinbrook duidelijk ontdekt dat we ervaren zijn in deze sector. We richtten onze aandacht op de juiste onderwerpen, en als er nieuwe problemen opdoken of regels veranderden, hoefden we niet lang stil te staan en diep na te denken over wat dat zou betekenen. Er ontstond al snel een partnerschap, een dialoog tussen gelijken. Ik denk ook dat, aangezien Quinbrook andere projecten zal gaan ontwikkelen, ze het aantrekkelijk vinden dat APG kapitaal beschikbaar zal blijven hebben. Het is dus mogelijk, als dit goed blijft gaan, dat we onze samenwerking in de toekomst kunnen uitbreiden."

 

Alleen al vanwege zijn omvang heeft het Gemini-project een enorme impact op zijn omgeving. Hoe heeft APG als verantwoord belegger met deze en andere ESG-overwegingen rekening gehouden in deze deal?

Sean: "De meeste duurzame-energieprojecten hebben inderdaad enorme voetafdrukken. Met Gemini hebben we het over een project met een grootte van zo'n 25 vierkante kilometer. Dit betekent dat je bijna altijd te maken krijgt met een bedreigde diersoort, in dit geval de woestijnschildpad. We hebben daarom een plan ontwikkeld voor een nieuwe locatie voor de getroffen schildpadden en speciaal voor de schildpadden een kleine snelweg gebouwd waar ze kunnen oversteken als dat nodig is. Een andere belangrijk punt is dat we bouwen op federaal land dat pal naast het reservaat van de inheemse Moapa-bevolking ligt. We hadden al eerder geïnvesteerd in een ander zonne-energieproject dat zich wel op hun grondgebied bevindt. We wisten daarom heel goed hoe we een goede buur moeten zijn en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de economische opbrengsten daar terechtkomen waar ze ook zouden moeten komen. We hebben ervoor gezorgd dat de Moapa niet alleen OK zijn met dit project, maar dat ze volledig aan boord zijn en ook een stem hebben als belanghebbenden."

 

Hoe profiteren de Moapa economisch van dit project?

Sean: "Laat me eerst zeggen dat de Moapa een groot respect hebben voor de natuur en hun omgeving en dat ze een groot voorstander zijn van zonne-energie. Ze hebben de beslissing genomen om zonne-energieprojecten op hun land te ontwikkelen op een manier die rechtstreekse voordelen zal opleveren voor hun mensen, het land beschermt en kansen blijft bieden aan toekomstige generaties. Bij de bouw van het project zijn banen ontstaat voor stamleden, we hebben ook betaald voor de opslag van apparatuur en onderdelen op hun land. En in projecten voor hernieuwbare energie is het gebruikelijk dat er uit de opbrengsten betalingen worden gedaan aan de lokale gemeenschap, in dit geval aan de stam."

 

Hoe belangrijk zijn ESG-criteria in een project als dit, kunnen ze showstoppers zijn?

Sean: "Bij dit soort projecten steken we vooraf heel veel tijd in het in kaart brengen van alle ESG-kwesties en in het oplossen ervan voordat we investeren. De manier waarop we ons van de steun van de Moapa-stam hebben verzekerd en onze oplossingen voor de bescherming van de woestijn-schildpadden zijn goede voorbeelden van hoe we met ESG-aspecten omgaan. Elk van deze kwes-ties had een showstopper kunnen zijn. We werken ook alleen met partners als ze een sterk ESG-beleid hebben en dat ook uitvoeren. Dat helpt om red flags te voorkomen. In het Gemini-project had-den onze partners er bijvoorbeeld al rekening mee gehouden dat ze alleen zonnepanelen moeten inkopen bij leveranciers die voldoen aan de juist arbeids- en mensenrechtenstandaarden. De con-tracten die onze partner heeft gemaakt, zijn zijn zo opgesteld dat we eventuele problemen op dat gebied effectief aan kunnen pakken. Kort gezegd: als iemand zich niet aan deze principes houdt, ligt hij uit het project. En natuurlijk moeten onze partners voldoen aan de ESG-normen van APG. Als dat niet zo zou zijn, zouden we alsnog onze standaarden in het contract opnemen, en anders het zou een showstopper voor ons zijn."

Gemini - Feiten & Cijfers

  • Gemini bestaat uit een zonnecollector van 690 MW met meer dan 2,5 million zonnepanelen en een batterijsysteem van 380 MW dat meer dan 1.400 MWh aan zonne-energie kan opslaan.
  • Gemini ligt in de Mojavewoestijn in Nevada. Het kan een hoeveelheid energie opwekken gelijk aan het verbruik van alle inwoners van Las Vegas dat 40 kilometer verderop ligt.
  • Het Gemini-project heeft tijdens de aanleg 2.500 banen opgeleverd en geeft naar verwachting een financiële impuls van meer dan $450 miljoen aan de regionale economie.
  • Gemini produceert elk jaar 2.200.000 MWh aan hernieuwbare energie, equivalent aan een verlaging van de CO2-uitstoot met 1,5 miljoen ton.