"The green, green grass of home"

Gepubliceerd op: 18 januari 2019

APG gaat voor pensioenfondsen ABP, bpfBOUW en SPW ruim 500 miljoen euro investeren in groene hypotheken via Rabobank-dochter Vista. Twee vliegen in één klap: een goed lange-termijnrendement voor deelnemers en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, aldus Menno van den Elsaker en Kay Mennens.

 

‘In Holland staat een huis’, luidt de titel van een oud kinderliedje. In het 21e-eeuwe Holland staan zelfs zo’n 7,5 miljoen huizen, die volgens het regeerakkoord in 2030 het zuinige energielabel A moeten hebben en in 2050 energieneutraal moeten zijn. Al die huizen moeten worden aangepast om aan de nieuwe duurzaamheideisen te voldoen. Een grote maatschappelijke uitdaging: hoe krijgen we dat mét elkaar vóór elkaar en wie gaat dat betalen?

 

In vijf jaar tijd een miljard investeren

ABP, bpfBOUW en SPW willen daaraan bijdragen via het investeren van ruim 500 miljoen euro in duurzame hypotheken van de nieuwe aanbieder Vista, een dochter van de Rabobank. Vista fungeert daarbij als ‘regiepartner’: ABP, bpfBOUW en SPW zorgen voor de financiering, Vista voor de verstrekking van de hypotheek aan de consument en de administratieve afwikkeling. In totaal investeren de pensioenfondsen via APG de komende vijf jaar een miljard euro in de hypotheken van Vista, waarvan ongeveer de helft in duurzame hypotheken. Ter vergelijking: pensioenfonds ABP investeert wereldwijd 19 miljard euro in hypotheken, waarvan 4 miljard in Nederland.

 

Duurzaamheidskorting op hypotheekrente

De groene hypotheek van Vista geeft 0,1 procent rentekorting aan klanten die tijdens de looptijd hun huis verduurzamen naar energielabel-A, of die een bestaande woning of nieuwbouwhuis kopen dat al aan die eis voldoet. De investering past bij de ambitie van zowel de pensioenfondsen als APG om duurzamer en vaker in Nederland te beleggen. Daarbij leveren hypotheken ook nog eens een stabiel, langjarig en duurzaam rendement op voor de pensioenfondsdeelnemer, stellen Menno van den Elsaker en Kay Mennens, bij APG verantwoordelijk voor de investering.

De rente is historisch laag. Hoe kan beleggen in hypotheken dan toch een aantrekkelijk rendement opleveren?

Menno van den Elsaker: ‘Die lage rente geldt niet alleen voor hypotheken, maar in nog sterkere mate voor staats- en bedrijfsobligaties. Vergeleken daarmee levert beleggen in hypotheken nog steeds een relatief aantrekkelijk lange-termijnrendement op.’

Kay Mennens: ‘Op hypotheken kunnen we 1 tot 1,25 procent extra verdienen ten opzichte van bedrijfsobligaties. Bovendien is het risico van beleggen in hypotheken beperkt. De ervaring leert dat Nederlandse huizenbezitters trouw aan hun betalingsverplichtingen voldoen.’

 

Hoe is het idee voor een duurzame hypotheek ontstaan?  

Van den Elsaker: ‘In 2018 werden we benaderd door Vista om samen te werken op het gebied van hypotheken. We waren de eerste investeerder die instapte en dus konden we onze wensen op tafel leggen. Wij stelden aan onze investering de voorwaarde dat minimaal de helft van de hypotheken zou worden gekoppeld aan duurzaamheid. Dat past goed bij de duurzaamheidsagenda van ABP, bpfBOUW, SPW en ook van APG. Enhet sluit ook goed aan op de duurzaamsplannen van Rabobank, de moederorganisatie van Vista.’

 

Waarom investeren jullie niet dat hele miljard in groene hypotheken? Nu gaat de helft nog naar grijze, niet-duurzame hypotheken.  

Mennens:  ‘Van onze investering is op dit moment ongeveer 28 procent van de onderpanden groen (dus nieuwbouw of bestaande bouw met energielabel A). Als je alleen in groene hypotheken investeert, sluit je het merendeel van de consumenten dus uit. We vinden het ook belangrijk dat consumenten nadenken over hun bestaande woning als die nog niet groen is. Daarom is het bij Vista vanaf 1 april voor klanten mogelijk de duurzaamheidskorting krijgen als zij gedurende de looptijd hun woning verduurzamen.’

 

Hoe groen zijn die hypotheken eigenlijk? De consument krijgt 0,1 procent korting op de rente. Op een gemiddelde hypotheek van 250.000 euro is dat 250 euro per jaar. Is dat voldoende om de consument te stimuleren om te investeren in een energiezuinig huis en om de concurrentie met andere groene hypotheken aan te gaan?

Mennens: ‘Op jaarbasis lijkt dat misschien niet veel, maar bekeken over de gehele looptijd van de hypotheek heb je het over duizenden euro’s. Er zijn nog niet zoveel andere aanbieders van groene hypotheken. Vergeleken daarmee biedt Vista een simpele duurzame hypotheek met een relatief snelle procedure voor de verstrekking. Andere aanbieders koppelen de korting soms aan striktere duurzaamheidseisen, waardoor de drempel voor de consument hoger ligt.’

Van den Elsaker: ‘Overigens kunnen we in de toekomst samen met Vista nog aan de knoppen van kortingstarief, duurzaamheidseisen en volume draaien, afhankelijk van hoe de markt zich zal ontwikkelen. Verder is het de bedoeling dat de komende jaren ook andere grote beleggers toetreden voor meer volume.’

 

Dromen jullie ervan om ook de mondiale hypotheekportefeuille van APG te vergroenen?

Van den Elsaker: ‘Onze primaire doelstelling is het realiseren van een goed pensioen voor de deelnemers. Wij moeten dus voortdurend een goede balans zien te vinden tussen het gewenste rendement voor de lange termijn en het beleggen van het geld op een zo duurzaam mogelijke manier. Het vergroenen van de hypotheekportefeuille vormt daar een onderdeel van. We zien dit als een goede eerste stap.’