Leidt corona dit keer wel tot een financiele crisis?

Gepubliceerd op: 18 augustus 2020

Beleggingsspecialist Thijs Knaap over de economische impact van een tweede coronagolf

 

Nu zich steeds meer voortekenen aandienen van een tweede Coronabesmettingsgolf, is de hamvraag voor beleggers: Hoe hard wordt de klap voor de economie deze keer? En wat gaan we daarvan merken op de financiële markten? Thijs Knaap, Senior Strategist bij APG Asset Management, ontvouwt zijn visie: “Afgaand op de huidige koersen, lijken beleggers in de MSCI World Index er vanuit te gaan dat bedrijfswinsten binnen twee jaar weer terug zijn op het niveau van vóór de crash”.  

 

Als belegger ben je voortdurend bezig met de vraag in hoeverre informatie is verwerkt in de koers van een bepaalde beleggingscategorie of index. Gezien de economische impact die de Corona-pandemie wereldwijd heeft, is het dan ook niet zo vreemd dat de vraag wat de economische gevolgen zullen zijn van een tweede Coronagolf, Thijs Knaap behoorlijk bezighoudt.

 

In hoeverre zijn de economische gevolgen van een tweede golf al ingeprijsd op aandelenmarkten?

Knaap: “Iedereen heeft natuurlijk andere modellen en projecties, maar de consensus is wel zo’n beetje dat de bedrijven uit de MSCI World Index als gevolg van de eerste besmettingsgolf dit jaar zo’n dertig procent minder winst gaan maken. Maar goed, de prijs van een aandeel wordt ook bepaald door de winstverwachtingen van het betreffende bedrijf voor de jaren vanaf 2021. Op basis van al die verwachtingen samen, lijken beleggers in de MSCI World Index er vanuit te gaan dat bedrijfswinsten binnen twee jaar weer terug zijn op het niveau van vóór de crash in maart van dit jaar”.

 

Dat is best snel.

“Ja, maar vergeet niet dat er nog maar betrekkelijk weinig bedrijven failliet zijn gegaan, en er geen financiële crisis is. En dat heeft alles te maken met het monetair en fiscaal beleid van nationale overheden. Centrale banken stimuleren zich een slag in de rondte, waardoor er goedkoop geleend kan worden. Dat is het monetaire stuk. Daarnaast hebben we alle overheidsregelingen om bedrijven lonen te kunnen laten doorbetalen, zoals de NOW-regeling in Nederland. Dit fiscaal beleid heeft ook bijgedragen aan het overeind houden van veel bedrijven.”

 

Hoe houdbaar is dat beleid?

“Ja, dat is inderdaad de vraag. Als er een tweede besmettingsgolf komt, dalen verwachte winsten op korte termijn verder. Dat is niet fijn, maar twee jaar van dalende bedrijfswinsten is behapbaar. Belangrijker is de vraag of die tweede golf nu wel tot een financiële crisis of faillissementsgolf zal leiden. Dat zal afhangen van de reactie van overheden. Met het monetair beleid kunnen ze nog wel even op de huidige manier doorgaan, maar het fiscaal beleid is een ander verhaal. De aanstaande verkiezingen in de VS kunnen leiden tot een gespleten regering (Senaat en Huis van Afgevaardigden van verschillende politieke kleur, red.), waardoor een tweede ronde aan steunmaatregelen moeilijk kan blijken – en het eerste pakket kwám al lastig tot stand. In Europa is er met veel moeite een deal bereikt (over de EU-begroting t/m 2027 en een Coronafonds, red.), maar daar is het politiek kapitaal nu wel op. De schuldquotes (schulden als percentage van het Bruto binnenlands product, red.) stijgen al flink, wat de ruimte verkleint voor overheden om fiscaal beleid te voeren. En in opkomende landen is die ruimte sowieso al kleiner. Hoe dan ook, voor een tweede vergelijkbare besmettingsgolf die wél leidt tot een financiële crisis of faillissementsgolf, zijn de aandelen- en obligatiemarkten niet klaar”.   

 

Ze houden daar dus nu geen rekening mee? “Nee, de markten lijken er vanuit te gaan dat de tweede economische klap minder hard zal zijn dan de eerste. We weten nu veel meer over de verspreiding van Covid-19. Algehele lockdowns worden minder waarschijnlijk, er zal meer gedifferentieerd, met beperkte lockdowns gewerkt worden. De economische schade daarvan is kleiner, en bovendien is er een vaccin in ontwikkeling. Er zijn minder onzekerheden, waardoor de economische gevolgen bij een tweede golf kleiner zullen zijn.”

 

Kan het dan onverwacht nog tegenvallen?

“Ja, de winter komt er weer aan, waarin het virus zich veel sneller zou kunnen verspreiden omdat er meer binnen geleefd wordt dan in de zomer. En ook de langetermijneffecten van het virus op de gezondheid lijken niet mals, maar die kunnen we nu nog niet helemaal overzien”.

 

Luister ook naar Thijs Knaap hierover in de BNR Beleggerspanel uitzending van 18 augustus