Jaarverslag APG 2017: goede stappen gezet in vergroten pensioenwaarde deelnemer

Gepubliceerd op: 26 april 2018
  • gemiddeld rendement circa 7 procent
  • uitvoeringskosten verlaagd
  • groei in duurzaam beleggen
  • innovatie door samenwerking met fondsen

 

APG behaalde voor zijn pensioenfondsen en hun deelnemers over 2017 een gemiddeld rendement van circa 7 procent (over de verschillende fondsen varieerde dit van 5,6 tot 7,9 procent). Tegelijkertijd slaagde APG erin om de uitvoeringskosten per deelnemer te verlagen met behoud van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. APG is een financieel gezonde onderneming. De omzet van APG bedroeg in 2017 €1.052 miljoen. Het netto resultaat kwam uit op €47 miljoen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2017. 

 

Als toonaangevend belegger ontwikkelde APG nieuwe initiatieven. Zo maakte APG in 2017 bekend dat het samen met E Fund in Chinese aandelen gaat beleggen. APG en E Fund, één van de grootste beleggers van China, wisselen kennis uit op het gebied van vermogensbeheer, ICT en pensioenadministratie. Het partnership past in de strategie van APG om nadrukkelijk in duurzaamheid en groeimarkten te investeren. Daar verwacht APG op de termijn meer rendement voor deelnemers te realiseren.

 

Recent maakte APG bekend dat het kunstmatige intelligentie voor duurzaam beleggen gaat inzetten. APG nam daartoe de data analytics-activiteiten op dit vlak over van Deloitte Nederland. Het bedrijfsonderdeel staat bekend om haar grote expertise en kennis op het snijvlak van kunstmatige intelligentie, big data en duurzaam beleggen. De overname leidt voor APG tot een aanmerkelijke versnelling in de toepassing van kunstmatige intelligentie en big data voor duurzaam en verantwoord beleggen.

 

Samenwerking met ABP en SPW leidde tot innovatieve producten voor deelnemers. Met ABP werd de persoonlijke pensioenpot ontwikkeld: een aantrekkelijke visualisatie waarmee de deelnemer op eenvoudige wijze inzicht krijgt in het opgebouwde pensioen. Samen met SPW werd Helder Overzicht & Inzicht gelanceerd. Daarmee krijgen deelnemers van het fonds gemakkelijk inzicht en overzicht in hun inkomsten en uitgaven bij pensionering.

Naast de drie ‘traditionele’ variabelen risico, rendement en kosten is voor de ruim 700 APG-beleggers een vierde variabele heel belangrijk: duurzaamheid. Een steeds groter deel van het belegde vermogen wordt duurzaam belegd. Pensioenfondsen en APG geloven in het realiseren van een goed pensioen in een duurzame wereld. Omdat de beleggingsrendementen in de nabije toekomst naar verwachting zullen afnemen, zoekt APG naar alternatieve beleggingen en zet het in op ‘ondernemend beleggen’.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APG: “We hebben in het afgelopen jaar nadrukkelijk ingezet op het vergroten van pensioenwaarde voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers. Concreet willen we deelnemers de meeste inkomensjaren voor later bieden. Door het behalen van goede en duurzame rendementen enerzijds en het verlagen van onze uitvoeringskosten anderzijds, hebben we daar in 2017 goede stappen gezet. We kijken dan ook met tevredenheid terug op 2017 en zetten alles in het werk om deze lijn in de toekomst voort te zetten.”

 

APG beheert circa 470 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op een goede manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Bekijk hier het volledige APG Jaarverslag 2017