“Voor ons verandert letterlijk alles”

Gepubliceerd op: 28 maart 2024

Het definitief ingaan van de nieuwe Pensioenwet was een belangrijk moment voor APG in 2023. Dit veelbewogen jaar werd bovendien gekenmerkt door een politieke aardverschuiving. Annette Mosman, bestuursvoorzitter van APG, kijkt bij de publicatie van het jaarverslag terug op 2023. Én vooruit naar de komende periode. “Eindelijk kunnen na vele jaren van voorbereidingen de plannen worden uitgevoerd.”

 

Wie het kantoor van APG binnenloopt, ziet meteen de grote aftelklok die de werkdagen telt tot 1 januari 2025. Dat is de dag waarop de eerste twee pensioenfondsen van APG overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Op de dag van dit interview staan er nog 195 werkdagen op die klok. Minder dan negen maanden dus, voordat de deelnemers van PWRI en APG’s eigen pensioenfonds PPF APG hun pensioen gaan opbouwen en ontvangen volgens de regels van de nieuwe Pensioenwet.

Hoe spannend is dit jaar voor jou?
“Ik zit erbij met gezonde wedstrijdspanning. Die 195 werkdagen klinken als heel weinig, maar wij zijn al drie tot vier jaar bezig met de voorbereidingen. Dus natuurlijk is het spannend dat het nu echt gaat gebeuren, maar we zijn er klaar voor. Eindelijk kunnen na vele jaren van voorbereidingen de plannen worden uitgevoerd.”

Het jaarverslag heeft als titel ‘Een nieuwe werkelijkheid’. Hoe nieuw is die werkelijkheid?
“Die is helemaal nieuw, want voor ons verandert letterlijk alles. We gaan op een andere manier werken, met andere producten en systemen, en andere regels. De resultaten van ons werk worden duidelijker en transparanter voor de deelnemers van onze fondsen. Zij zien straks in één overzicht wat hun pensioenopbouw is, wat het gerealiseerde rendement is en wat de kosten van vermogensbeheer en pensioenadministratie zijn.”

Je spreekt in het voorwoord van het jaarverslag over de veerkracht die van APG wordt verwacht de komende jaren. Op welk gebied?
“We zijn als organisatie al heel lang gewend om binnen een stabiel pensioensysteem met bekende regelingen te werken. En dat gaat allemaal veranderen. Veel dingen zijn onzeker. Daarom moeten we stabiliteit vinden in onze expertise als pensioenprofessionals. Of dat nu is op het gebied van beleggen, administratie, IT of communicatie. Om daarmee te kunnen omgaan is veerkracht nodig.”

Wat is daarbij de grootste uitdaging?
“Onze grootste uitdaging is het feit dat wij een hele strakke planning hebben, en meer dan ooit afhankelijk zijn van de besluitvorming van pensioenfondsbesturen en de afstemming met toezichthouders. We werken allemaal samen aan een maatschappelijk relevant onderwerp waarbij de hele samenleving meekijkt. Samenwerking, zowel intern als extern, is essentieel om deze transitie succesvol te maken. Het maken van heldere afspraken met aandacht voor het belang van de deelnemers is belangrijker dan ooit. Dat iedereen in de sector hetzelfde doel heeft en goed en beheerst die transitie door wil, maakt het samenwerken wel gemakkelijker.”

Hoe ziet die samenwerking er bijvoorbeeld uit?
“Tot nu toe vond het samenwerken met alle partijen vooral op beleidsniveau plaats, om onze intenties op elkaar af te stemmen. Nu zijn we echt met elkaar aan het werk en maken we hele concrete afspraken over wat we willen bereiken. Over de manier waarop we communiceren en zaken vastleggen.”

De Pensioenwet werd in 2023 eindelijk aangenomen. Toch blijft het vernieuwde pensioenstelsel een punt van discussie; veel van de partijen die in november de grootste werden, staan in meer en mindere mate kritisch ten opzichte van de wet. Hoe ga jij daar als bestuursvoorzitter mee om?
“Die nieuwe wet is er, en wij kunnen en doen niet anders dan die wet uitvoeren. Natuurlijk houden we goed in de gaten wat er in de politiek gebeurt, en leveren we informatie aan verschillende partijen als dat nodig is voor hun begrip en om de discussies goed te kunnen voeren. Maar onze volledige focus ligt op het uitvoeren van de wet.”

Terwijl er volop wordt gewerkt aan de nieuwe systemen voor de pensioenadministratie, draaien de oude volop door. Je vergelijkt dat regelmatig met een winkel die openblijft terwijl de verbouwing in volle gang is. Hoe zorg je voor de juiste balans?
“We hebben daarin duidelijke keuzes gemaakt. Het bouwen van de nieuwe systemen en het opleiden van mensen in het nieuwe traject heeft absoluut prioriteit. Die keuze konden we maken omdat de huidige systemen en regelingen behoorlijk stabiel zijn. Daaraan veranderen we niet meer veel terwijl we al die nieuwe systemen aan het bouwen zijn. Die combinatie van regulier werk en de transformatie naar het vernieuwde stelsel legt een aanzienlijke druk op onze medewerkers. Ik heb veel respect voor de positieve instelling en het doorzettingsvermogen van al die collega’s die daar zo hard aan werken.
Wat we daarnaast wel doen, is de kwaliteit van de data in onze oude systemen op orde brengen. Elk fonds dat overgaat naar het vernieuwde stelsel, kan dat pas doen als alle data van hun deelnemers foutloos in de systemen zitten. Dat is een enorme uitdaging waar onze pensioenspecialisten al jaren mee bezig zijn.”

Hoe wordt Asset Management, de beleggingstak van APG, geraakt door alle veranderingen? En hoe anticiperen zij op de nieuwe werkelijkheid?

“Ook bij Asset Management worden we geraakt door externe factoren die ons aansporen om een beroep te doen op onze veerkracht. Zo is in het vernieuwde pensioenstelsel meer transparantie nodig op het gebied van kosten. Die kosten en rendementen moeten we dus goed kunnen uitleggen. Daarnaast vragen de fondsen andere dingen van ons. Ze leggen bijvoorbeeld meer nadruk op beleggen in Nederland en op impactbeleggen, waarbij positieve sociale of milieueffecten worden nagestreefd. Zo zorgen bijvoorbeeld de wensen van ABP op het gebied van verantwoord beleggen en indexbeleggen ervoor dat we daar meer op focussen.”

De komende vijf jaren focussen we volledig op de transitie, maar we denken nu vast na over hoe we daarna verder gaan

We staan aan de vooravond van een van de grootste maatschappelijke hervormingen in de recente Nederlandse geschiedenis. En toch is het vertrouwen in en de kennis van pensioen onder Nederlanders laag. Baart dat je geen zorgen?
“Inhoudelijk informeren we de deelnemers van onze fondsen goed over het vernieuwde stelsel, dat wordt tot in de puntjes voorbereid. Maar ik hoop bovenal dat de communicatie over de wijzigingen mensen daarnaast aanzet om hun pensioenbewustzijn te vergroten. Mijn zorg is dat het ons niet voldoende lukt om het moment van de transitie aan te grijpen om mensen te inspireren om na te denken over hun persoonlijke financiële situatie. Sommige mensen, met name vrouwen, hebben een pensioenkloof van ruim 40 procent. Dat dicht je niet meer als je tien jaar vóór je pensioen staat, maar op jonge leeftijd kunnen mensen dat echt nog wel beïnvloeden. Als we mensen dat duidelijk kunnen maken, vergroten we ook de financiële onafhankelijkheid van vrouwen.”

Daarover gesproken: 2023 was ook het jaar waarin jij je als Topvrouw van het jaar hard maakte voor dit onderwerp. Ben je tevreden met het effect van je inspanningen?
“Wat het jaar mij gebracht heeft, zijn heel veel mooie gesprekken, goede inzichten en een enorme drive om hier in de toekomst mee door te gaan. Ik wil awareness blijven creëren voor dit probleem en samen met de hele samenleving erover nadenken welke faciliteiten we nodig hebben om een gelijke verdeling van financiële onafhankelijkheid te krijgen tussen mannen en vrouwen. Al is het natuurlijk een illusie om te denken dat je in een jaar tijd dat probleem oplost of zelfs maar substantieel bijdraagt aan die oplossing. We zijn er nog lang niet, en ik zal het blijven agenderen en me ervoor inzetten.”

Terugkijkend op 2023: waar ben je trots op?
“Ondanks alle onzekerheid die vorig jaar bestond, hebben we vol ingezet op executiekracht en samenwerking. Door doortastend te blijven werken en ons niet te laten afleiden door de buitenwereld, hebben we laten zien dat we alles in huis hebben om de transformatie tot een goed einde te kunnen brengen. Daarnaast worden we er steeds beter in om vanuit onze kennis en expertise de juiste investeringen voor onze fondsen te selecteren waarmee we echt impact maken. De ontwikkeling van windenergie op de Noordzee bijvoorbeeld: Noordzeker. Een ander mooi voorbeeld is de investering in woningen in Rotterdam die met voorrang worden verhuurd aan kandidaten met een maatschappelijk beroep. Leraren en politieagenten bijvoorbeeld, of zorgmedewerkers.”

En wat kan er beter?
“De transitie vormt een aanzienlijke uitdaging. We werken er met een grote drive aan om de plannen effectief uit te voeren en alle doelstellingen te halen. Maar door dat harde werken hebben we de neiging om de verbinding met de omgeving een beetje kwijt te raken. We moeten blijven communiceren met de partijen om ons heen en hen meer meenemen in wat we doen en wat onze volgende stappen zijn. Dat vergt tijd, maar het is absoluut noodzakelijk om de zorgen bij externe belanghebbenden als de fondsen, toezichthouders en leveranciers weg te nemen.”

Als we vooruitkijken naar de periode na de transitie, hoe zie jij dan de rol van APG?
“De komende vijf jaren focussen we volledig op de transitie, maar we denken nu vast na over hoe we daarna verder gaan. We willen de fondsen waarvoor we werken, versterken. Daarvoor moeten we heel duidelijk in beeld hebben wat de strategieën zijn van die fondsen, want wat wij doen zal een verlengde zijn van hun behoeftes. Wij ondersteunen ze maximaal bij wat ze nodig hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen als hun 4,5 miljoen deelnemers over zijn naar het vernieuwde pensioenstelsel.”

 

Benieuwd naar het hele jaarverslag? Download het hieronder of ga naar de speciale landingspagina.