Jaap van Manen benoemd tot voorzitter raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 20 december 2018

Prof. dr. Jaap van Manen is door de aandeelhouders van APG Groep per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Hij volgt Bart Le Blanc op, die in juli jl. aan het einde van zijn termijn, terugtrad als voorzitter van de raad van commissarissen. Pieter Jongstra, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, nam de taken van Le Blanc in de tussenliggende periode waar. De benoeming van de heer Van Manen geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door toezichthouder DNB. APG beheert 485 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Jaap van Manen (1950) is als partner verbonden aan het Strategic Management Centre, dat zich bezighoudt met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom. Hij richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Zijn senioriteit en expertise op de genoemde gebieden maakten hem de ideale voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code die zich in de afgelopen jaren bezighield met een herziening van de code voor goed ondernemingsbestuur. 

 

Van Manen is verder onder meer voorzitter van de Commissie Code Goed Bestuur van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), lid van de raad van commissarissen van Bornet Groep Rotterdam BV, bestuurslid van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, bestuurslid van de Stichting Endowment bij het Museum Boijmans van Beuningen en emeritus-hoogleraar ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jaap van Manen was tot 1 oktober vicevoorzitter van de raad van commissarissen van DNB.

 

Hij is afgestudeerd als registeraccountant aan de universiteit van Groningen en gepromoveerd in de economische wetenschappen aan diezelfde universiteit. Jaap van Manen werkte vrijwel zijn gehele loopbaan voor PwC (en haar rechtsvoorgangers). Voordat Coopers & Lybrand fuseerde met Pricewaterhouse, was hij voorzitter van Coopers & Lybrand Accountants Nederland. Na de fusie werd hij onder meer voorzitter van de sectie Financial Services.

 

Pieter Jongstra vicevoorzitter raad van commissarissen APG: “Ik ben bijzonder blij dat wij zo’n ervaren en deskundige voorzitter van onze raad van commissarissen krijgen. Jaap van Manen heeft uitgebreide kennis en een uitmuntende reputatie op het gebied van corporate governance, vennootschapsrecht en financieel toezicht. Ook heeft hij een brede ervaring als bestuurder en commissaris. Vanuit de raad van commissarissen kijken wij uit naar de samenwerking met hem.”

 

De raad van commissarissen van APG Groep is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld: Jaap van Manen (voorzitter), Pieter Jongstra (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij, Dick van Well en Claudia Zuiderwijk.