“Er zijn goede stappen gezet, maar er is nog veel te doen”

 

APG’s Erik Jan Stork over de voortgang van het Klimaatcommitment

 

Zo’n 50 pensioenfondsen, banken, verzekeraars en vermogensbeheerders ondertekenden dit jaar het Klimaatcommitment. Hierin tonen ze, uit eigen wil, aan welke bijdrage ze leveren aan de doelen van Parijs. Onlangs werd een voortgangsrapport uitgebracht met de stand van zaken. Erik Jan Stork, fiduciair manager responsible investment bij pensioenuitvoerder APG, sprak erover met de Pensioenfederatie. “Bijna 90% van de financiële instellingen heeft de doelstellingen voor 2021 gehaald en meer dan de helft de doelen voor 2022 al.”

 

Door zich te committeren aan de afspraken in het commitment, aanvaarden de aangesloten partijen een inspanningsverplichting. Dat betekent dat ze verplicht zijn om het CO2-gehalte van hun relevante financieringen en beleggingen te meten. En dat ze hier publiekelijk over rapporteren. Uiterlijk in 2022 maken de betrokken partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend. Dat gebeurt op vrijwillige basis; de financiële sector is (nog) niet verplicht een dergelijke rapportage op te leveren. Stork: “Het is uniek dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen samen afspraken hebben gemaakt over hun bijdrage aan het Klimaatakkoord”.

 

Belang

Dat de sector toch de handen ineensloeg en het commitment ondertekende, zegt iets over hoe belangrijk de aangesloten partijen het vinden. Dat belang voelt Erik Jan Stork zelf ook, vertelt hij in het interview. “Ik denk dat in mij nog steeds de scout zit die graag in de bossen rondloopt en opkomt voor de natuur en voor de zwakkeren in de samenleving.”

 

Effectieve dialoog

Het voortgangsrapport, uitgebracht door KPMG, laat mooie stappen zien. “Maar er is nog veel te doen”, vertelt Stork. “Zelf worstel ik nog met staatsobligaties. Kan je met overheden een effectieve dialoog voeren over hun klimaatplannen en je beleggingen daarvan afhankelijk maken?”

 

Benieuwd naar het hele interview? Lees het hier