“Er is nog onvoldoende aandacht voor problemen rond de uitvoering”

Gepubliceerd op: 20 januari 2022

Welke ontwikkelingen gaan we dit jaar zien rond het pensioenakkoord? En wat gebeurde vorig jaar op dit gebied? Peter Gortzak, hoofd Team Beleid bij APG, is benieuwd of de Tweede Kamer de komende maanden met ingrijpende wijzigingen aan het pensioenakkoord gaat komen.

 

2021 was een belangrijk jaar voor het pensioenakkoord in de Nederlandse polder. “Er is achter de schermen druk gewerkt door onder meer stuurgroepen aan wetteksten voor het nieuwe pensioenstelsel,” zegt Gortzak. “Het is de bedoeling dat die wetteksten niet in de openbaarheid worden gebracht, zodat de Raad van State (RvS) er zonder druk van buitenaf een advies over kan geven. Dat is gelukt en de RvS kijkt nu naar de teksten. Als de planning wordt gehaald, kan de Tweede Kamer er vanaf april over beraadslagen.”

 

Spannend
Werd vorig jaar getekend door vergaderingen achter de schermen over wetteksten, dit jaar komen die teksten in de openbaarheid. Dit betekent dat een aantal zaken heel spannend worden. Zo is er de vraag of de regering erin slaagt de definitieve wettekst, na behandeling in het parlement, in januari 2023 in het Staatsblad te plaatsen. De komende tijd worden de adviezen van onder andere de RvS en APG bekend en daarmee onderdeel van het publieke debat.

Gortzak: “Er zijn nog aanpassingen nodig aan de wettekst, zoals de wijze waarop het nabestaandenpensioen wordt ingevaren en de toe te passen rekenmethodiek. En ook de formulering van de lagere regelgeving, zonder welke de wetgevingsvoorstellen niet goed kunnen worden beoordeeld. Aan de andere kant bestaat ook de vrees voor te makkelijke, op populistische gronden gestoelde voorstellen voor wijzigingen. Het is ontzettend ingewikkelde wetgeving en er zijn maar een handvol mensen die het integrale overzicht hebben. Gevolg daarvan kan zijn dat een Kamerlid zaken eruit gaat lichten die makkelijk lijken en daarbij het grotere verband uit het oog verliest. Een van de uitgangspunten van het pensioenakkoord was bijvoorbeeld dat pensioen beter uitlegbaar moet zijn. Maar straks ziet de Tweede Kamer dat het bezwaarrecht rond pensioenen voor burgers is geschrapt. Dat is goed uitlegbaar, maar het voelt natuurlijk als een recht dat wordt ontnomen. Het wordt al met al spannend of Kamerleden met ingrijpende wijzigingen komen en of de uitlegbaarheid van het onderwerp pensioen wel voldoende aandacht krijgt.”

 

Uitvoerbaarheid

Wat volgens Gortzak ook een belangrijk onderwerp dit jaar wordt, is het belang van de uitvoerbaarheid van wetgeving. “De laatste twee jaar is er ontzettend veel aandacht geweest voor uitvoeringsinstanties zoals het UWV, de SVB en vooral de Belastingdienst. In de politiek zou volgens de algemene opinie te weinig aandacht zijn geweest voor de gevolgen van ingewikkelde wetgeving. Ik mag toch hopen dat Kamerleden hebben geleerd van eerdere excessen en bij het beoordelen van de nieuwe pensioenwet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid van alles wat ze bedenken. Daar willen we als APG echt voor waarschuwen. Want ook al is achter de schermen hard gewerkt aan wetgeving, er is naar mijn mening nog niet helemaal goed gekeken naar de uitvoeringsproblematiek. Dat is wel een aandachtspunt. Het is echt belangrijk dat Kamerleden bij eventuele aanpassingen aan de wettekst zich afvragen wat het betekent voor de uitvoerbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel.