‘Durf als belegger ook activistisch te zijn bij verduurzaming’

Gepubliceerd op: 24 januari 2020

Neem klimaatrisico’s en klimaatrendement mee in je beleggingsportefeuille. Dat is de dringende oproep die Thom Wetzer doet aan APG en de aanwezige pensioenfondsbestuurders tijdens het jaarlijkse APG-event ‘Met het oog op morgen’.

De hoogleraar Law and Finance aan de universiteit van Oxford bracht donderdag in Oegstgeest een verhaal met twee hoofdstukken: het optimistische deel ging over ogenschijnlijk kleine acties die kunnen leiden tot grote bewegingen. Een dan onbekende scholiere Gretha Thunberg die besluit om op een vrijdag niet naar school te gaan uit protest tegen het klimaatbeleid en er gaandeweg in slaagt om miljoenen mensen op de been te krijgen. Volgens Wetzer is het ook met investeringen mogelijk om dit soort sneeuwbaleffecten in gang te zetten. Hoe meer beleggers investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, hoe goedkoper ze worden, hoe vaker ze worden gekocht.

 

Desastreus

Wetzer begon zijn verhaal echter met het pessimistische hoofdstuk. Als we op gelijke voet doorgaan stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met 4,1 tot 4,8 graden. Dat zou desastreus zijn, constateert hij. “Bij een temperatuurstijging van 3 graden zouden miljoenen mensen worden gedwongen om te migreren naar andere gebieden. Het slechte nieuws is dat ook klimaatverandering te maken heeft met sneeuwbaleffecten, maar dan in negatieve zin. “Neem de smeltende gletsjers als voorbeeld. Door het verdwijnen van gletsjerijs wordt minder zonlicht weerkaatst. Daardoor wordt het aardoppervlak warmer. Dat leidt weer tot sneller smeltende gletsjers.”

De fysieke gevolgen van die klimaatverandering hebben nu al een groot effect op de productie en handel. De bosbranden in Australië zijn een bekend voorbeeld. Het Panamakanaal is een ander voorbeeld. Door de toenemende droogte daar kunnen schepen niet of minder zwaarbeladen door het kanaal. Dat heeft een groot negatief effect op het handelsverkeer en indirect dus op beleggingen.

 

Waarde portefeuille

Beleggers doen er verstandig aan om dat soort risico’s nu al mee te nemen in hun portefeuille, aldus Wetzer. Naast deze fysieke risico’s zijn er nog veel meer klimaat gerelateerde risico’s die grote effecten kunnen hebben op de waarde van een portefeuille. “De sterk dalende vraag naar steenkool heeft een enorme invloed op de waarde van bedrijven. Kolencentrales in de Verenigde Staten zijn de afgelopen 10 jaar 99 procent minder waard geworden. Oliebedrijven moeten volgens experts rekening houden met een toekomstige olieprijs van 20 tot 35 dollar per vat. Dat terwijl ze een vatprijs van 60 tot 80 dollar nodig hebben om winstgevend te zijn.”

Tegenover deze grote klimaatrisico’s staan volgens Wetzer ook grote klimaatkansen. Zoals Tesla dat de markt van elektrische auto’s domineert. En Volkswagen dat als reactie een miljardeninvestering doet om fors te groeien in elektrisch vervoer.

 

Klimaatkansen

Zowel de klimaatrisico’s als klimaatkansen worden echter vaak niet meegenomen bij de keuzes voor bepaalde beleggingen, constateert de hoogleraar. Hoe komt dat? “Veel beleggers kijken niet verder dan 5 jaar vooruit. Voor veel klimaatrisico’s hebben ze daarom geen oog, omdat die zich later voordoen. Daarnaast was er beperkte informatie over klimaatrisico’s en de mogelijke financiële gevolgen.”

Die informatievoorziening wordt gelukkig snel beter, ziet Wetzer. Een groep grote bedrijven, waaronder APG, hebben de zogeheten Taskforce of Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ontwikkeld. Een standaard waarmee een waarde kan worden toegekend aan risico’s. Ook banken en toezichthouders willen meer informatie over klimaatrisico’s. Daarnaast wordt door voortschrijdend inzicht ook steeds duidelijker welke technologie kansrijk is. 

Voor beleggers zijn er geen redenen meer om klimaatrisico’s en klimaatkansen te negeren, aldus Wetzer. Hij geeft beleggers graag een aantal tips nee. Kijk eens goed naar je huidige portefeuille. Is die nog wel in balans? Drukken de klimaatrisico’s daarop niet te zwaar?

 

APG

Engagement, ofwel als belegger het gesprek aangaan is volgens Wetzer een beproefde methode om bedrijven aan te zetten tot meer duurzaamheid.” Maar schuw als dat niet werkt ook de activistische rol niet, is het advies van Wetzer aan APG -die hij een ‘koploper’ in duurzaam beleggen noemt- en andere grote beleggers. “Dreigen met Juridische stappen of verkoop van een aandeel zijn ook een krachtig middel om bedrijven in beweging te krijgen.”