APG investeert al ruim 4,8 miljard euro in hernieuwbare energie

Gepubliceerd op: 27 november 2018

EV laat investeringen in hernieuwbare energie buiten beschouwing

 

De Eerlijke Verzekeringswijzer (EV) heeft onderzoek gedaan naar de rol van investeerders bij het tegengaan van klimaatverandering. In de studie laat EV 4,8 miljard aan investeringen van APG in hernieuwbare energie buiten beschouwing. Er is in het onderzoek namelijk alleen naar investeringen in beursgenoteerde aandelen gekeken, terwijl APG ook op andere wijze zeer fors investeert in verduurzaming. Eind 2017 noteerde APG een stijging van niet minder dan 85% aan beleggingen in hernieuwbare energie ten opzichte van 2015. In dezelfde periode daalde de CO2 voetafdruk met 27,5%. Een en ander is te lezen in het APG Verslag Verantwoord Beleggen, dat is eerder dit jaar is gepubliceerd.

 

APG investeert namens pensioenfondsen en hun deelnemers en hecht aan eerlijke en transparante communicatie over het duurzaamheidsbeleid. Mede daarom is in de afgelopen jaren een uitgebreide dialoog gevoerd met onderzoekers van de EV over diverse onderwerpen. Het is teleurstellend dat de EV de grote inspanningen van APG op het gebied van investeringen in hernieuwbare energie buiten beschouwing laat, omdat alleen beleggingen in aandelen zijn meegenomen.

 

Dit laat onverlet dat APG veel respect heeft voor het werk van EV om organisaties te stimuleren verantwoord te beleggen. APG gelooft immers in een goed pensioen in een duurzame wereld. Ook in de toekomst zullen we de dialoog blijven voeren met EV en de achterliggende stakeholders.