APG belegt in Indonesische tolwegen

Gepubliceerd op: 9 januari 2024

APG heeft vandaag een investering aangekondigd in de Trans Java Toll Road-trajecten van Kanci-Pejagan en Pejagan-Pemalang. Naast APG investeren ook (een volledige dochteronderneming van) de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) en de Indonesia Investment Authority (INA) in deze tolwegen.


De Trans Java Toll Road-trajecten van Kanci-Pejagan en Pejagan-Pemalang vormen de startactiva (seed assets)  voor het eerste investeringsplatform voor tolwegen in Indonesië.

Om dit platform op te richten, is in mei 2021 een Memorandum of Understanding getekend. 


Hans-Martin Aerts, hoofd Infrastructuur & Natural Resources bij APG Asset Management Azië-Pacific: "Infrastructuur blijft een fundamentele behoefte om de economische groei van de regio te ondersteunen en levert stabiele, naar risico gewogen rendementen op ten behoeve van APG's pensioenfondsklanten en hun deelnemers. Met deze investering willen we gemeenschappen helpen economische waarde te creëren door ontwikkelende landelijke en stedelijke regio's via hoogwaardige infrastructuur op elkaar aan te sluiten. We kijken ernaar uit om met onze partners samen te werken om de infrastructuurverbeteringen van Indonesië te ondersteunen terwijl de economie zich blijft transformeren."


INA is het staatsinvesteringsfonds van Indonesië dat het mandaat heeft om investeringen te doen om de duurzame ontwikkeling van het land te ondersteunen en rijkdom op te bouwen voor de toekomstige generaties. ADIA is de beleggingsinstelling die investeringen doet namens de regering van Abu Dhabi. 

 

Volledig persbericht