Anne-Marie Le Doux start 1 mei als hoofd GroeiFabriek APG

Gepubliceerd op: 15 april 2020

Anne-Marie Le Doux-Janssen (40) start op 1 mei aanstaande als hoofd van APG’s GroeiFabriek. Le Doux is nu nog werkzaam als hoofd Agile Center for Enablement bij APG en werkte daarvoor bij APG in IT-, change- en HR-functies. Zij studeerde International Business en Change Management aan Maastricht Universtity. Zij volgt Inge Murrer op.

 

De GroeiFabriek is in 2015 opgestart om innovatie binnen APG en binnen de pensioensector te vergroten. Nu vijf jaar later verschuift de focus van technologische en exploratieve experimenten met een langere termijn horizon, naar experimenten die op middellange termijn businesswaarde opleveren voor APG en haar fondsklanten en focussen o.a. op het nieuwe pensioencontract en  innovaties rondom behoeften van deelnemers, werkgevers en fondsen.


Francine van Dierendonck, lid van de rvb en verantwoordelijk voor Deelnemer- en Werkgeversservices (DWS), Strategie en Communicatie: “APG transformeert van een administratiegerichte organisatie naar een deelnemergerichte organisatie: een beheerste pensioenuitvoerder waarbij vanuit de behoeftes van de deelnemer continu wordt verbeterd en geïnnoveerd. Wij willen ons opstellen als een vertrouwde gids, die mensen laagdrempelig inzicht biedt in hun inkomen van nu, straks en later. Door meer focus aan te brengen zal de GroeiFabriek concreter bijdragen aan onze strategie en strategische thema’s. Daarbij zijn executiekracht en co-creatie in partnerships belangrijke speerpunten. Op deze wijze zijn wij voorbereid op de toekomst die gekenmerkt zal worden door de wijzigingen in het pensioencontract en pensioenstelsel. Ik ben erg blij dat Anne-Marie DWS en de GroeiFabriek komt versterken. Met haar kennis en kunde, drive en aandacht voor mensen is zij de juiste persoon om voort te bouwen op het succes van de GroeiFabriek en deze met hernieuwde focus naar de volgende fase te brengen”

Anne-Marie Le Doux-Janssen: “Ik wil graag een concrete bijdrage leveren die direct wordt gevoeld door onze klanten. En dat kan bij de GroeiFabriek, waar we met nieuwe producten, processen en diensten experimenteren om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te blijven voor onze deelnemers, werkgevers en fondsen”.