Wereldwijde beleggers standaardiseren CO2-rekenmethodes

Gepubliceerd op: 12 december 2019

Een groeiend aantal financiële instellingen maakt inzichtelijk wat de CO2-impact van hun leningen en beleggingen is. Dat is een belangrijke stap bij het in lijn brengen van hun portefeuilles met de klimaatdoelen van Parijs.

 

Wereldwijd zijn er nu 57 financiële bedrijven die hierover rapporteren volgens de PCAF methodologie, waarvan APG medeoprichter is. 

 

Het nieuwe PCAF rapport - dat is gepresenteerd tijdens de klimaattop in Madrid - laat de vooruitgang zien die is geboekt. Op dit moment hebben 57 financials met 3,5 biljoen dollar beheerd vermogen de richtlijnen en methode van de Carbon Accounting Financials omarmd. Daaruit blijkt dat het initiatief - dat begon als een partnerschap tussen 12 Nederlandse financiële instellingen - is uitgegroeid tot een wereldwijde samenwerking.  

 

Geen exacte wetenschap

CEO Gerard van Olphen van APG benadrukt in zijn bijdrage aan het rapport het belang van de harmonisatie van rekenmethodes voor het vaststellen van de CO2-impact. “Prijzenswaardige voornemens voor CO2-reductie zijn betekenisloos zonder solide, geloofwaardige methodes om de uitstoot te meten. Nu de gevolgen van klimaatverandering om ons heen steeds zichtbaarder worden, is het meer dan ooit nodig om het streven naar verantwoord beleggen te koppelen aan robuuste methodes om de CO2-voetafdruk te berekenen.” 

 

In 2015 kwamen de pensioenfondsklanten van APG met een doelstelling voor 25% CO2-reductie van de beursgenoteerde aandelenportefeuille in 2020 (ten opzichte van 2015). “Op dit moment zitten we op een afname van 29%, dus we liggen voor op de doelstelling van onze klanten”, zegt Joost Slabbekoorn, duurzaamheidsspecialist bij APG. “Maar het meten van de CO2-uitstoot is geen exacte wetenschap. We willen dat de berekening meer is dan een papieren exercitie. Daarom moeten de veronderstellingen die onder de berekening liggen transparant en te controleren zijn. Dat is essentieel om vertrouwen in de cijfers te krijgen en zinvol te kunnen bijdragen aan CO2-reductie.” 

 

Commitment Nederlandse financials

APG gelooft dat de financiële sector een cruciale rol kan spelen bij de overgang naar een CO2-arme economie en het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Om dat te onderstrepen, trad Van Olphen onlangs op als voorzitter van de Taakgroep Financiering, die zicht richtte op de bijdrage van de financiële sector aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Volgens de toezegging (commitment) van de sector moeten de aangesloten financiële instellingen de CO2-voetafdruk van leningen en beleggingen openbaar maken (2020). Ook moeten zij uiterlijk in 2022 actieplannen en reductiedoelstellingen voor 2030 aankondigen.  

Het commitment van de Nederlandse financiële sector schrijft geen specifieke methode voor het rapporteren van de CO2-voetafdruk voor, legt Slabbekoorn uit. “Alle partijen doen ervaring op met het vaststellen van hun voetafdruk. PCAF brengt dat bij elkaar. Op die manier leren we van elkaar en kunnen we sneller bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Bovendien is harmonisatie nodig om gezamenlijk te kunnen rapporteren over de bijdrage van de Nederlandse financiële sector aan het verlagen van de CO2-uitstoot.” 

 

De weg vooruit

ABP, de grootste klant van APG, werkt momenteel aan het opstellen van het nieuwe beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen voor de periode 2020-25. “Daarin zal waarschijnlijk opnieuw een doelstelling voor vermindering van de CO2-voetafdruk worden opgenomen”, zegt Slabbekoorn. “Daarnaast zullen aansluitend bij het Nederlandse Klimaatakkoord manieren ontwikkelen om ook de voetafdruk van andere beleggingcategorieën te meten.”