Sterke groei van beleggingen in duurzaam vastgoed en infrastructuur

Gepubliceerd op: 20 september 2018

APG zet grote stappen in het verder verduurzamen van zijn vastgoed- en infrastructuurbeleggingen. Inmiddels belegt APG 21,7 miljard euro in duurzaam vastgoed. Ten opzichte van 2017 een stijging van 1,3 miljard euro. Ook investeringen in de meest duurzame infrastructuurcategorie laten een sterke groei zien. Ten opzichte van 2017 stegen deze investeringen met circa 900 miljoen euro naar 2,3 miljard euro. Investeringen in duurzaam vastgoed en infrastructuur dragen bij aan de doelstelling van APG’s grootste pensioenfondsklant ABP om in 2020 58 miljard euro belegd te hebben in zaken die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. APG beheert in totaal 482 miljard euro aan pensioenvermogen.

 

 GRESB

Om de inspanningen op het gebied van duurzaam vastgoed te meten maakt APG gebruik van het onderzoek van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Dit is een organisatie die over de hele wereld duurzaamheidsprestaties van de vastgoedbeleggingssector meet, waarbij 5 sterren de maximale duurzaamheidsscore is voor een bepaalde investering. Samen met APG heeft GRESB in 2016 ook ‘GRESB Infra’ ontwikkeld, waarmee naast vastgoed nu ook de duurzaamheid van infrastructuurinvesteringen in kaart is gebracht.

 

Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen

APG belegt momenteel 21,7 miljard euro in vastgoed met 4 of 5 sterren volgens deze GRESB normering. Een voorbeeld van zo’n investering is het belang in de Nederlandse woningbelegger Vesteda, die uitstekend scoort volgens GRESB. Deze beleggingen kwalificeren als zogenaamde Sustainable Developments Investment. Daarmee draagt APG bij aan de VN duurzaamheidsdoelen, in het bijzonder doel 11, ' Duurzame steden en gemeenschappen'. Tegelijk zorgen deze investeringen ook voor een stabiel en langjarig rendement.

Het aandeel van de infrastructuurbeleggingen van APG dat volgens de GRESB infra normering de maximale score heeft gekregen is in 2018 eveneens sterk gegroeid van 1,4 naar 2,3 miljard euro. Een recent voorbeeld hiervan is het vergroten van de investeringen in Småkraft, een duurzaam Noors waterkrachtbedrijf. Het bedrijf gaat de komende jaren de hernieuwbare energiecapaciteit verdubbelen naar 2Twh in 2022. Dat is genoeg energie om zo’n 570.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien.

 

De GRESB Infra scores geven ook inzicht in het onderwerp veiligheid en gezondheid. De scores van de infrastructuur beleggingen op dit onderwerp laten ook een verbetering zien. APG zal de GRESB scores van de beleggingsportefeuille aangrijpen om gesprekken aan te gaan met als doel om meer inzicht te krijgen in het onderwerp veiligheid en gezondheid.

Patrick Kanters, Managing Director Global Real Assets: “APG investeert voor zijn pensioenfondsklanten in vastgoed en infrastructuur, indien het aan de hoge eisen op het gebied van rendement, risico, kosten en uiteraard esg-criteria voldoet. In de afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om in nauwe samenwerking met de managers van onze investeringen de beleggingen nadrukkelijk verder te verduurzamen. De komende jaren gaan we verder op deze ingeslagen weg.”