Pensioenfonds SPW geeft deelnemers inzicht in financiële toekomst

Gepubliceerd op: 19 maart 2018

SPW lanceert ‘Helder Overzicht & Inzicht’. Met deze dienst krijgen deelnemers van het fonds op eenvoudige wijze inzicht in hun financiële toekomst. Naast het pensioen worden ook andere inkomsten en uitgaven in de toekomst inzichtelijk, waardoor de deelnemer een compleet overzicht van zijn inkomen voor later krijgt. SPW ontwikkelde ‘Helder Overzicht & Inzicht’ samen met haar deelnemers en met pensioenuitvoerder APG.

 

Eenvoudig inzicht in inkomen voor later

Via Helder Overzicht & Inzicht is het voor de deelnemer eenvoudig om naast het SPW-pensioen ook elders opgebouwd pensioen en eigen vermogen, zoals een lijfrente, mee te nemen in de berekening. Ook kan de deelnemer eenvoudig de hoogte van het toekomstige inkomen berekenen bij een lagere of hogere pensioenleeftijd. In geval van een eventueel tekort biedt Helder Overzicht & Inzicht de deelnemer mogelijke oplossingsrichtingen aan, bijvoorbeeld extra sparen en beleggen. Met dat handelingsperspectief kan een deelnemer gericht met zijn bank of verzekeraar in gesprek. Het verwachte effect van extra sparen of beleggen op het inkomen voor later wordt direct inzichtelijk voor de deelnemer.

 

Ook beeld van toekomstige uitgaven

De te verwachten toekomstige uitgaven worden, op basis van statistieken en onderzoek, eveneens inzichtelijk gemaakt. De deelnemer kan eenvoudig de inschatting op detail- en totaalniveau aanpassen. Verder verfijning van de inschatting kan worden gerealiseerd met een ‘levensstijlbepaler’ waarmee de deelnemer kan nadenken over hoe duur of goedkoop hij later wil leven. Hiervoor liggen vragen over woning, vakantie en vrije tijd ten grondslag. Zo ontstaat samen met de inkomstenkant een compleet overzicht van de financiële toekomst van de deelnemer.

 

Doorontwikkeling Helder, Overzicht & Inzicht

De dienst wordt de komende periode doorontwikkeld en op termijn uitgebreid met meer functionaliteiten. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om ook gegevens van de partner mee te nemen in de berekening. Daardoor krijgt een deelnemer financieel overzicht op gezinsniveau. APG is ook met andere pensioenfondsen in gesprek om Helder Overzicht & Inzicht ook voor hun deelnemers aan te bieden.

 

Miranda Blomberg, bestuursvoorzitter SPW: ” Onze deelnemers staan voorop. Wij geven onze deelnemers hiermee overzicht en inzicht in hun financiële toekomst. Dat helpt onze deelnemers in het maken van keuzes, nu en in de toekomst.“

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG:  “Wij willen deelnemers grip geven op hun financiële toekomst. Met de introductie van Helder Overzicht & Inzicht bieden we deelnemers op een slimme en eenvoudige wijze die mogelijkheid en helpen we hen bovendien bij het maken van keuzes. Ik ben trots dat we deze mooie dienst in de afgelopen maanden samen met SPW hebben ontwikkeld.”

 

Bekijk hieronder de video van Helder Overzicht & Inzicht.