Maarten Blacquière benoemd tot CFRO bij APG

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Maarten Blacquière treedt op 1 april 2022 als Chief Finance & Risk Officer toe tot de raad van bestuur van APG Groep NV (APG). In deze rol is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van het financiële beleid en risicomanagement binnen APG. Daarnaast behoort APG’s IT-strategie tot zijn mandaat. Maarten Blacquière volgt Jan Nijland op. Nijland gaf tijdelijk invulling aan de positie van CFRO, nadat Annette Mosman op 1 maart 2021 vanuit die positie werd benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van APG. 

 

Blacquière heeft brede bestuurlijke ervaring en kennis van alle aspecten van de financiële bedrijfsvoering. De afgelopen dertig jaar vervulde hij verschillende managementrollen, operationele en staffuncties binnen de energiesector. Zo maakte hij als Chief Financial Officer acht jaar onderdeel uit van de raad van bestuur van netbeheerder Enexis. Als Chief Financial Officer was hij binnen de directie van GasTerra ruim zeven jaar het centrale aanspreekpunt voor financiën en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG: “Maarten is een geroutineerd financieel bestuurder. Hoewel hij niet uit de financiële sector zelf komt, heeft hij veel ervaring met transities en semi-private organisaties en is hij sterk op IT-gebied. Nederland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing van het pensioenstelsel ooit, waarin APG vanzelfsprekend een belangrijke rol speelt. We kunnen de brede visie en competenties van Maarten goed gebruiken om deze transitie, samen met onze pensioenfondsklanten, in goede banen te leiden. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.” 

 

“Wij zijn Jan Nijland veel dank verschuldigd voor de tijdelijke invulling van de positie van CFRO. Zijn inzet, deskundigheid en humor hebben wij zeer gewaardeerd. Wij wensen Jan veel succes bij de terugkeer naar zijn oorspronkelijke positie van directeur Group Risk & Compliance (GRC) en zijn blij dat we hem in die hoedanigheid nog vaak tegen zullen komen.” 

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG: “We zijn verheugd met de aanstelling van Maarten Blacquière. Al eerder, bij Enexis, maakte hij als CFO onderdeel uit van een raad van bestuur. Hij heeft deze periode succesvol en met een uitstekende reputatie afgesloten. Hij is zowel strategisch als resultaatgericht en straalt rust en betrouwbaarheid uit. Daarnaast heeft hij veel affiniteit met belangrijke thema’s zoals de energietransitie en duurzaamheid. Namens de rvc wens ik Maarten veel succes in zijn nieuwe rol bij APG.”