Een jaar van intensief engagement, belangrijke voortgang en uitdagingen

Gepubliceerd op: 22 juli 2022

APG kijkt bij beleggingen niet alleen naar verwacht rendement, risico en kosten, maar ook hoe duurzaam en verantwoord de belegging is. Dat doen we namens onze pensioenfondsklanten. Want wat heb je straks aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden, of als je geen deel kunt uitmaken van de samenleving? Die vraag, uit ons Verslag Verantwoord Beleggen 2021, geeft weer waar het bij dit thema om gaat. De belangrijkste punten uit het verslag op een rij.

 

Engagement met bedrijven die op ESG-gebied nog stappen moeten zetten, is een onmisbaar onderdeel van onze aanpak voor verantwoord beleggen. Vorig jaar gingen we namens onze pensioenfondsklanten met in totaal 498 bedrijven in gesprek over hun voortgang op diverse ESG-thema’s. Zo spraken we in 2021 met 66 bedrijven over mensenrechten. Ook gingen we met 70 bedrijven, waaronder Amazon, in dialoog over onder meer veiligheid op het werk en het recht van werknemers zich te verenigen. Op verzoek van bpfBOUW trad APG vorig jaar toe tot het Platform Living Wage Financials (PLWF). Doel hiervan is bedrijven aan te moedigen werknemers een leefbaar loon te betalen. Wij richten ons vooral op voedselproducenten, waaronder Coca-Cola en Mondelēz.

 

SDI Asset Owner Platform
Een ander punt waarop vooruitgang is geboekt, is het verder ontwikkelen van het SDI Asset Owner Platform. Dit in 2020 mede door APG opgerichte platform, stelt met gebruik van kunstmatige intelligentie vast of en hoeveel bedrijven met hun producten en diensten bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Vorig jaar besloot BlackRock – ’s werelds grootste vermogensbeheerder – de data van het platform te gebruiken. Daarmee zijn we weer een stap dichterbij ons doel om het platform tot een standaard voor beleggingen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te maken.

 

CO2-voetafdruk
Ook maakt APG voortgang met het verminderen van de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen die we voor onze pensioenfondsklanten beheren. De voetafdruk is met 48 procent gedaald ten opzichte van het peiljaar 2015. In lijn met het beleid van ABP verkocht APG in 2021 de beleggingen in bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet uit kolenmijnen of meer dan 20 procent uit teerzand halen. Daarentegen belegde APG eind vorig jaar namens onze pensioenfondsklanten 20,8 miljard euro in het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Betaalbare en Duurzame Energie’. Door hierin te beleggen, worden klimaatrisico’s in onze portefeuille verminderd en leveren we -namens onze pensioenfondsklanten- een bijdrage aan de energietransitie. Specifiek voor ABP investeert APG via het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET) in innovatieve oplossingen voor de Nederlandse energietransitie.

 

Uitdagingen
We zien ook nog uitdagingen. Zo willen onze pensioenfondsklanten graag vaart maken met hun duurzaamheidsambities. Ook komt er nieuwe wet- en regelgeving op ons af en hebben we te maken met de toenemende urgentie van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Om deze uitdagingen succesvol het hoofd te bieden werkt APG waar nodig samen met gelijkgestemde beleggers en andere stakeholders.

Dit jaar scherpen onze pensioenfondsklanten hun duurzame ambities verder aan. Namens de fondsen besteden we in 2022 extra aandacht aan onder meer klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit. Op aandeelhoudersvergaderingen wordt een strenger stembeleid toegepast, met speciale aandacht voor het klimaat. Bij bedrijven waarin wordt belegd, wordt kritischer gekeken naar de beloning voor bestuurders en de voortgang op diversiteit.

 

Benieuwd naar het hele Verslag Verantwoord Beleggen? Lees het hier.