Dit betekent Prinsjesdag 2021 voor het pensioen

Gepubliceerd op: 22 september 2021

Prinsjesdag 2021 zal niet de boeken ingaan als de ‘editie’ met de grote keuzes of nieuwe maatregelen. De demissionaire status van het kabinet zorgt voor een ‘beleidsarme’ begroting, gericht op de uitvoering van lopend beleid. Weinig verrassends dus. Ook op pensioengebied, waar alles in het teken staat van de voorbereidingen op het nieuwe stelsel.

 

De impasse in Den Haag zorgt voor een andere Prinsjesdag dan anders. Maar het is niet per se nadelig voor het nieuwe pensioenstelsel, zegt strategisch beleidsmedewerker bij APG Nick van de Sande, die met zijn team jaarlijks een voorlopige analyse maakt van de Prinsjesdagstukken. “Voor de voortgang van het pensioensysteem geeft die demissionaire status wel wat meer zekerheid. Bij een nieuw kabinet en een nieuwe minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid is het nog afwachten welke accenten er gelegd worden. Met minister Koolmees aan het roer lijkt de drive om het dossier tot een goed einde te brengen het best verzekerd. Staat natuurlijk tegenover dat er wel van tevoren al breed politiek draagvlak is gezocht. Er is al rekening gehouden met het feit dat de implementatie van het nieuwe contract pas kan plaatsvinden na meerdere kabinetswisselingen.”

 

Wet toekomst pensioen

Met het huídige kabinet aan het roer bood Prinsjesdag dit jaar in ieder geval geen verrassingen, zegt Van de Sande. “Het kabinet herhaalt dat de afspraken uit het pensioenakkoord en de standaardisering van het nabestaandenpensioen (nabestaandenpensioen zal dan altijd op risicobasis plaatsvinden in de periode dat je opbouwt en op opbouwbasis in de uitkeringsfase, red.) naar verwachting begin 2022 worden ingediend bij de Tweede Kamer.” De plannen voor het nieuwe stelsel worden momenteel beschreven in een nieuw wetsvoorstel: de wet toekomst pensioenen. Deze moet in 1 januari 2023 in werking treden.

 

Waardeoverdracht

Ook zal duurzame inzetbaarheid worden gestimuleerd. Hierbij wordt het tussen 2021 en 2025 voor werkgevers mogelijk om eerder uittredende werknemers onder voorwaarden een zogeheten Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) aan te bieden, zonder daarover belasting te betalen. Ook genoemd in de Prinsjesdagstukken: het streven om het voor pensioenuitvoerders vanaf 1 januari 2022 mogelijk te maken om alle soorten kleine pensioenen automatisch over te mogen dragen. Oftewel: dat kleine beetjes opgebouwd pensioen bij andere fondsen automatisch bij je huidige pensioen worden gevoegd. “Lukt automatische waardeoverdracht niet”, zegt Van de Sande, “dan moet het mogelijk zijn deze ‘kleine pensioenen’ af te kopen.” Ook op de planning: vanaf 1 januari volgend jaar zou de wet pensioenverdeling bij scheiding in werking moeten treden. Dit houdt in dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, verdeeld wordt tussen beide partners, ongeacht het huwelijksregime. “Maar of die planning gehaald wordt, hangt natuurlijk af van de verdere parlementaire ontwikkelingen.”