APG zet nieuwe stap naar CO2-neutrale beleggingsportefeuille

Gepubliceerd op: 29 maart 2021

APG sluit zich aan bij het Net Zero Asset Managers initiatief (NZAM).  Het NZAM is een initiatief van een groep internationale vermogensbeheerders die zich inzetten voor een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050 of eerder. De partijen die deel uitmaken van NZAM vertegenwoordigen samen ruim één derde (36 procent) van het totale beheerde vermogen in de wereld.  

 

“APG zet zich namens de pensioenfondsklanten in om bij te dragen aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken”, zegt Peter Branner, Chief Investment Officer (CIO) van APG Asset Management. “Het Net Zero Asset Managers-initiatief sluit naadloos op deze ambitie aan. We sluiten ons dan ook graag bij dit initiatief aan. Ik ben verheugd dat onze beleggingsteams in alle regio’s waarin we actief zijn klimaatgerelateerde beleggingskansen zien. Voor onze klanten is het bovendien geruststellend dat we hierin kunnen beleggen zonder de rendementsdoelstellingen in gevaar te brengen.”  Het initiatief, opgericht in december 2020, groeit snel en heeft nu 73 ondertekenaars met een gezamenlijk beheerd vermogen van $ 32 biljoen.

APG en haar pensioenfondsklanten hebben al klimaatdoelstellingen voor 2025, zoals beleggen in hernieuwbare energie (ABP: € 15 miljard) en het verminderen van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. Vanaf het boekjaar 2020 worden ook bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven) meegenomen in de berekening van de CO2-voetafdruk. Samen zijn deze beleggingcategorieën goed voor meer dan de helft van het door APG beheerde vermogen. Het doel is dat klanten uiterlijk in 2022 klimaatdoelen in lijn met ‘Parijs’ kunnen stellen.

We werken actief samen met andere beleggers om kennis en inzichten over klimaatgerelateerde risico’s en meetmethodes te delen. APG is medevoorzitter van het Net Zero Investment Framework (NZIF), dat beleggers praktische handvatten biedt om hun beleggingsportefeuilles in lijn te brengen met de Parijse klimaatdoelen. In het NZIF staan principes en minimumvereisten voor CO2-doelstellingen in beleggingsportefeuilles en voor het investeren in klimaatoplossingen. APG is ook medeoprichter van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat streeft naar een standaardmethode om de CO2-uitstoot van leningen en investeringen vast te stellen en openbaar te maken.  

Het commitment van APG aan een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050 gaat verder dan alleen het verkleinen van de CO2-voetafdruk, zegt Joost Slabbekoorn, duurzaamheidsspecialist bij APG. “Als grote belegger hebben we meerdere mogelijkheden om bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot in de reële economie. Dat kan door engagement – ook samen met andere beleggers – om bedrijven waarin we beleggen aan te moedigen hun CO2-uitstoot te verlagen. Ook investeren we in klimaatoplossingen, zoals hernieuwbare energie en CO2-besparende technologie.”