APG investeert in verantwoord beheerde FSC-bossen

Gepubliceerd op: 4 oktober 2021

Namens pensioenfondsklant ABP, neemt APG een flink belang in Wenita Forest Products; de grootste producent van bosproducten in de Nieuw-Zeelandse regio Otago. Het bosareaal heeft een omvang van 30.000 hectare en is gecertificeerd volgens de FSC-standaard. Dat betekent dat in een gebied ruim drie keer zo groot als de provincie Utrecht het behoud van biodiversiteit en het economische en sociale welzijn van lokale gemeenschappen en medewerkers voorop staan. Met de belegging breidt APG zijn investeringen in verantwoord beheerde bossen verder uit.

Wenita behoort tot de grootste eigenaar van productiebossen in Nieuw-Zeeland en levert al dertig jaar producten aan lokale en internationale markten. Omdat het bedrijf zoveel ervaring heeft met verantwoord bosbeheer, levert het ook advies en begeleiding over deze werkwijze aan andere boseigenaren. In Wenita groeien vooral Radiata dennen, die vooral worden verwerkt in meubels, bouwmaterialen voor huizen, fineer en multiplex.

Wereldwijd wordt ongeveer 15% van de uitstoot van broeikasgas veroorzaakt door ontbossing. Klimaatrapporten van het Internationaal Energie Agentschap en het VN-klimaatpanel (IPCC) laten duidelijk zien dat de opwarming van de aarde nog altijd veel te snel gaat. Ook APG en ABP maken zich, net als veel van de pensioenfondsdeelnemers, zorgen over het klimaat.

 

Deze investering FSC-gecertifieerd bossen is onderdeel van de ambitie van APG en pensioenfondsklant ABP om het beleggingsbeleid duurzamer te maken, klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te beschermen. Deze productiebossen dragen bij aan koolstofvastlegging in Nieuw-Zeeland en verduurzaming van de bouw- en woningmarktsectoren door daar hernieuwbare materialen aan te bieden. Bovendien betekent het FSC-certificaat dat Wenita - naast bescherming van biodiversiteit- het economisch en sociaal welzijn van lokale gemeenschappen en werknemers in het beleid verankerd heeft. “Op deze manier draagt de investering in Wenita niet alleen bij aan goed beleggingsrendement voor ABP-deelnemers, maar ook aan een leefbare planeet, ” zegt Ben Avery, senior portfoliomanager APG.

De investering in Wenita doet APG met de Britse pensioenuitvoerder Pension Protection Fund (PPF). De bedrijven verwerven samen een meerderheidsbelang van 62%  van Sinotrans NZ, een lokale vertegenwoordiger van de Chinese logistiek- en transportgigant Sinotrans. Een door New Forests beheerd fonds, het Australia New Zealand Forest Fund 2, bezit sinds 2018 de overige 38% van de aandelen en blijft -naast APG en PPF- ook belegd in Wenita.

Met deze investering draagt APG namens ABP bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze SDG's zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties met als doel bij te dragen aan een betere en duurzamere wereld.