APG Facility Services deelt kennis op gebied van duurzaamheid

Gepubliceerd op: 8 november 2022

Andere facilitaire opdrachtgevers en dienstverleners inspireren om nog sneller met duurzame oplossingen te komen. Dat was het idee achter het Duurzaam FM Fundament-event dat Facility Services organiseerde en waar ruim 60 geïnteresseerde partijen uit de facilitaire sector bij aanwezig waren. Michiel Sluis (portfoliomanager Dienstverlening Facility Services) en Camiel Klein Tuente (Manager FS Support) vertellen wat deze dag heeft opgeleverd.


APG wil uiterlijk in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Vanuit deze ambitie heeft Facility Services (FS), met hulp van Hospitality Group en PHI Factory, duurzaamheidsspecificaties opgesteld die dienstverleners uitdagen om bij te dragen aan die ambitie. Denk hierbij aan catering en afvalscheiding. En om de opgedane kennis te delen vond in oktober het event Duurzaam FM Fundament plaats.

Wat hebben jullie precies georganiseerd?
Camiel: “Op dinsdag 11 oktober organiseerden APG Facility Services, PHI Factory en Hospitality Group een inspirerend en actief event genaamd Duurzaam FM fundament. Ruim 60 facilitaire opdrachtgevers hebben hieraan deelgenomen in ons Amsterdamse kantoor Edge West, waaronder Prorail, Nationale Nederlanden, ING, Saxion Hogeschool en PWC.”

En met welk doel deden jullie dit?
Michiel: “In je eentje verduurzamen is leuk, maar samen verduurzamen gaat mogelijk sneller. En APG is dan misschien nog niet helemaal ‘best in class’, we lopen binnen Nederland wel voorop als het gaat om het verduurzamen van onze dienstverlening. Die kennis, die we opgedaan hebben met de aanbestedingen voor de dienstverlening in Edge West, wilden we graag delen met onze facilitaire collega’s zodat we als werkveld een stap naar voren kunnen. Daarmee hopen we ook andere opdrachtgevers aan te sporen om meer volume aan de vraagzijde te creëren en aanbieders aan te sporen sneller werk te maken van verduurzaming.”
 
Hoe zag de dag eruit?
Michiel: “We gingen het gesprek met elkaar aan. Om zo samen op zoek te gaan naar handvatten om onze duurzame ambitie en specificaties te borgen binnen de eigen facilitaire organisatie en in de contracten en samenwerking met leveranciers. Dat gebeurde onder andere in break out sessies. Vragen die deze dag centraal stonden, waren: ‘Hoe kunnen we nog meer van elkaar leren?’, ‘Hoe kunnen we elkaar inspireren?’ en ‘Hoe kunnen we, ook samen ook met de dienstverleners, een collectief vormen om een duurzame bedrijfsvoering te versnellen?’.”

Was het een geslaagd event?
Camiel: “Zeker, we zijn heel positief en enthousiast! Samen met de facilitaire professionals hebben we namelijk een gezamenlijke ambitie bepaald: samen versnellen naar een volledig regeneratief FM in 2030. Dit gaat nog verder dan onze eigen ambities van ‘circulaire en klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030’. Dit geeft wel aan dat er bij de meeste opdrachtgevers een drive is om te versnellen met verduurzamen. Daarnaast hebben we onze eigen duurzaamheidsspecificaties gedeeld en besproken.”
Michiel: “Als organisatoren was het erg leuk om te ervaren hoe de deelnemers elkaar enthousiasmeerden om gezamenlijk deze stap te zetten. Ook zijn we best trots dat onze duurzaamheidspecificaties zo goed aansluiten, ook voor andere bedrijven.”

Klinkt allemaal positief. Hoe gaan jullie nu verder?
Camiel: “Alle input is samen met onze partners verrijkt en deze week weer gedeeld met het werkveld. Iedere facilitaire organisatie kan nu met onze basis zelf sneller verduurzamen en de markt uitdagen te versnellen op verduurzaming van dienstverlening. We hebben wel de term Duurzaam FM fundament losgelaten. We moeten namelijk blijven innoveren en versnellen, en een fundament kan suggereren dat we klaar zijn. We spreken dan ook liever van een springplank, waarmee we willen verbeelden dat je steeds verder kunt komen.”

Michiel: “De Springplank Duurzaam FM gaat door met een duurzaamheid-community die als doel heeft om opdrachtgevers samen te brengen en om inspiratie en kennisdeling te stimuleren. Thema’s als circulaire economie, biodiversiteit en klimaatpositieve dienstverlening gaan hier aan bod komen.”

Wat merken onze eigen APG-collega’s hiervan en wat kunnen zij zelf aan de ambities bijdragen?
Michiel: “We zijn er nog niet. Alleen onze huisvesting en contracten verduurzamen maakt nog niet dat we écht duurzaam zijn of worden. Als medewerker maken we misschien wel de grootste impact. Net als hierboven beschreven bepaalt de vraag vaak het aanbod. Probeer dan ook diensten zoals duurzame catering in Edge West eens uit. Wij kregen erg positieve reacties op de volledig plantaardige borrelhapjes! De collega’s die betrokken zijn bij het inkopen van nieuwe materialen of diensten zou ik willen zeggen: ga in gesprek met APG Procurement Services en potentiële leveranciers. Er is al veel kennis over verduurzaming aanwezig binnen APG, en de vraag erover stellen is de eerste stap!”