ABP en APG nodigen Greenpeace uit om mee te denken

Gepubliceerd op: 26 september 2018

Greenpeace gevraagd om mee te denken over versterking engagement

 

Greenpeace en ABP/APG komen in het voorjaar van 2019 opnieuw bijeen om te praten over de duurzaamheidsdoelstellingen van ABP.

 

Aanleiding voor het gesprek was een petitie die Greenpeace eerder die dag aanbood om de aandacht te vestigen op beleggingen in teerzandbedrijven.  

Zoals te verwachten viel, kwamen beide partijen niet nader tot elkaar op het ‘teerzanddossier’. Corien Wortmann verduidelijkte nogmaals dat ABP/APG alleen investeert in bedrijven die op dit vlak al tot de top behoren en de mensenrechten respecteren. Greenpeace blijft bij haar standpunt dat ABP/APG direct moet stoppen met investeringen in teerzandbedrijven.

Van de zijde van ABP/APG kregen beide bestuurders uitgebreid de gelegenheid om het duurzaamheidsbeleid toe te lichten. Van Olphen wees daarbij op wat hij de ‘viercijferige pincode’ van het beleggingsbeleid van ABP/APG noemt. Hij benadrukte dat duurzaamheid daarin even zwaar weegt als de traditionele criteria rendement, risico en kosten.

 

Corien Wortmann nodigde Greenpeace uit voor een meeting in maart 2019. ‘Laten we elkaar dan weer ontmoeten om te zien hoe ons beleggingsportfolio er dan uitziet. Dan kunnen we ook beoordelen of we elkaar genoeg scherp hebben gehouden. Bovendien kunnen we dan praten over wat de duurzaamheidsdoelstellingen van ABP na 2020 zouden moeten zijn.’

 

Gerard van Olphen sloot zich hierbij aan: ‘Greenpeace weet zoveel van duurzaamheid. Help ons om ons engagement verder te vergroten’. De delegatie van Greenpeace accepteerde de uitnodiging voor een verder gesprek welwillend.