Roger van Boxtel verlaat raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 26 maart 2021

Roger van Boxtel verlaat per 1 april 2021 de raad van commissarissen van APG Groep NV (APG). Na de beëindiging van zijn rol als CEO bij NS in het najaar van 2020, heeft Roger besloten zich te beraden op het samenstel van zijn nevenfuncties. Na zes jaar commissaris te zijn geweest bij APG, is de vaststelling van de nieuwe strategie een gepast moment voor vertrek bij APG. Roger heeft er het volste vertrouwen in dat APG de implementatie van de strategie tot een succes zal maken.

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG Groep: “Met het vertrek van Roger van Boxtel verliezen wij een gewaardeerde collega in de raad van commissarissen. Met zijn kennis en ervaring heeft hij mede bijgedragen aan de ontwikkeling van APG tot toonaangevende pensioenuitvoerder. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk.”

 

Roger was sinds 16 juli 2015 lid van de raad van commissarissen van APG. Zijn werkzaamheden worden na zijn vertrek voorlopig verdeeld tussen de andere leden van de raad van commissarissen.

 

De raad van commissarissen van APG Groep is per 1 april 2021 zal als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter) Claudia Zuiderwijk, José Meijer en Maes van Lanschot.