Nieuw vastgoedproduct van APG stuurt actief op ESG-doelstellingen

Gepubliceerd op: 6 september 2023

APG introduceert een nieuw indexproduct op het gebied van verantwoord beleggen in beursgenoteerd vastgoed: de Real Estate Responsible Investment Index Strategy. Rutger van der Lubbe (Head of Global Real Estate Investment Strategy) en Ronald van Dijk (Managing Director Quantitative Strategies) over wat deze indexstrategie uniek maakt.

De APG Real Estate Responsible Investment Index sluit aan bij de trend naar meer maatwerk voor pensioenfondsen. “Die trend neemt alleen maar toe”, aldus Van Dijk. “Standaardproducten die voor iedereen geschikt moeten zijn, zullen daarentegen langzamerhand verdwijnen.” Onder andere doordat pensioenfondsen een eigen duurzaamheidsbeleid hebben, en dat willen terugzien in de producten waarin ze beleggen. De nieuwe index is in eerste instantie bedoeld voor de kleinere vermogensbeheerklanten van APG: SPW en het personeelsfonds PPF.


Wat maakt deze indexstrategie uniek?

Van Dijk: “Het onderscheidend karakter zit vooral in het maatwerk dat we hiermee aan klanten leveren en dat hen helpt een aantal belangrijke ESG-doelstellingen te bereiken. Daarmee verschilt het van de bestaande indexproducten in de markt. Met de Real Estate Responsible Investment Index zijn we heel flexibel om onze strategieën voor indexbeleggen af te stemmen op de behoeftes van de klant. Dit hebben we bereikt door samen te werken met een groot aantal partijen die gespecialiseerd zijn in data en index-constructies. We brengen de wens van onze pensioenfondsklanten samen met onze kennis en die van dataleveranciers, om zo dit beleggingsproduct tot stand te brengen.” 


Met welke partijen hebben jullie hiervoor samengewerkt?
Van Dijk: “Het maken en samenstellen van de index hebben we samen met STOXX gedaan, en daarnaast werken we samen met een aantal data-providers. Een belangrijke daarvan is CRREM, die ervoor zorgt dat de index rekening houdt met de doelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs.”


Van der Lubbe:
“APG was een van de initiatiefnemers om CRREM  ̶  oorspronkelijk een door de EU gefinancierd initiatief  ̶  wereldwijd uit te rollen. Het staat voor Carbon Risk Real Estate Monitor, en schrijft bijvoorbeeld voor hoeveel CO2 een kantoorgebouw in Nederland mag uitstoten en hoeveel energie het mag verbruiken om te voldoen aan de klimaatdoelstelling van Parijs. Niet alleen nu, maar ook in de jaren tot 2050. Als je de CRREM-maatstaven volgt, wordt de toegestane CO2-uitstoot en energieverbruik van vastgoed elk jaar lager. De aandelen in deze nieuwe index voldoen aan die maatstaven. Als een belegging dat niet doet, sluiten we die namelijk uit.”


Kwam het initiatief voor deze index vanuit de pensioenfondsklanten of vanuit APG?
Van der Lubbe: “Het is vooral een synergie geweest. Enerzijds richten onze klanten zich op de kosten. Dat maakt een indexproduct voor hen aantrekkelijk. Wij zagen dat als een aanleiding om niet zomaar een passieve index-strategie aan te bieden, maar in plaats daarvan ons leiderschap in verantwoord beleggen te benutten om iets te maken wat in onze optiek een superieure oplossing biedt: een index waarin ESG-factoren worden meegenomen. In de standaard passieve-index-producten zie je dat niet terug.”     

 

Van Dijk: “Deze index stuurt actief op ESG-doelstellingen en risicobeheer. En omdat wij aan het roer ervan staan, kunnen we relatief snel voldoen aan nieuwe behoeften of wensen van onze klanten en zo de ESG-lat steeds hoger leggen. Dit kan pensioenfondsen helpen om zowel duurzame als risicobewuste keuzes te maken in hun beleggingsportefeuille.”

Deze vastgoedindex is een aanvulling op onze actieve strategie

Als de lat steeds hoger wordt gelegd, neemt het aantal bedrijven dat in aanmerking komt voor deze index dan niet steeds verder af?
Van der Lubbe: “De eisen die CRREM stelt aan vastgoed, worden inderdaad elk jaar strenger. Tegelijkertijd zullen gebouwen steeds efficiënter worden in hun energieverbruik. Het is vooraf lastig te zeggen wat daarvan het netto gevolg is, maar we kunnen wel stellen dat de ondernemingen die resteren in deze index zullen moeten voldoen aan de steeds strengere eisen. Alleen als een bedrijf aan de door ons gestelde vijf criteria voldoet  ̶  CRREM-compliance, goed bestuur, een goede reputatie en zowel ons exclusie- als inclusiebeleid  ̶  past het binnen deze index.”

In 2021 werden de iSTOXX APG World Responsible Investment Indices gelanceerd voor aandelen. De Real Estate Responsible Investment Index vormt het tweede indexproduct dat APG z’n klanten biedt. Betekent dit dat APG meer richting passief beleggen opschuift, ten koste van actief vermogensbeheer?
Van der Lubbe: “Wat betreft vastgoed willen we juist onze actieve strategie die we voor ABP hebben uitgestippeld handhaven. Deze vastgoedindex is een aanvulling op die actieve strategie, en vervult de wens van onze kleinere klanten, die een andere afweging maken op het kwadrant risico, rendement, kosten en ESG. We zijn nog steeds van mening dat actief beleggen, zeker voor onze grootste klant ABP, een superieure manier van beleggen is.”

Zal APG zelf stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven in deze index?
Van Dijk: “Dat blijft inderdaad nadrukkelijk bij ons. Alle posities volgen ons stembeleid. Een veelgehoorde klacht over indexfondsen is dat grote indexbeleggers de bedrijven niet kennen, maar wij willen weten waarin we beleggen en wat de agenda is van de bedrijven die in de index zitten. Dus ook wat betreft het stembeleid kent deze index een actieve component.”
 
Vormt de aandacht voor duurzaamheid van deze index nog een bedreiging voor het rendement?
Van der Lubbe: “Nee. Het mooie van deze index is dat de belegging breed en wereldwijd gespreid is, en in beginsel hetzelfde risico- en rendementsprofiel als de bredere markt heeft.”

 

Bekijk ook het persbericht.