APG gaat duurzaam indexbeleggen aanbieden

Gepubliceerd op: 8 september 2021

Mandjes met aandelen in duurzame bedrijven, waarbij de klant kan kiezen voor verschillende duurzaamheidsgradaties. Zo zou je het nieuwe beleggingsproduct van APG kunnen omschrijven. Met de in september 2021 gelanceerde iSTOXX APG World Responsible Investment Indices spelen pensioenuitvoerder APG, indexprovider Qontigo en vermogensbeheerder BlackRock gezamenlijk in op de groeiende vraag naar duurzame indexproducten op maat. Voor een actieve belegger als APG op het eerste gezicht een wat verrassende stap, want de pensioenuitvoerder staat niet bekend als een groot pleitbezorger van wat oneerbiedig ook wel ‘passief beleggen’ wordt genoemd. Een interview met APG’s Ronald Wuijster (lid raad van bestuur verantwoordelijk voor vermogensbeheer) en Ronald van Dijk (managing director quantitative strategies). “We willen primair de beste oplossing voor onze klanten aanbieden. In bepaalde gevallen kan dat ook een indexproduct zijn.”

 

Het verschil tussen een actieve belegger en een indexbelegger is dat eerstgenoemde mikt op een hoger beleggingsrendement dan het gemiddelde van de aandelenmarkt of een bepaalde beursindex (gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen of andere beleggingscategorieën, zoals de AEX, S&P 500 of Nikkei 225). De indexbelegger daarentegen, belegt gespreid in een mandje van aandelen waarvan het rendement ongeveer gelijk is aan dat van de markt als geheel. De door APG, Qontigo en BlackRock gelanceerde ‘iSTOXX APG RI Index Family’ bestaat uit vijf ‘Responsible Investment Indices’ en is daarmee een indexbeleggingsproduct. Dat is een stap die je niet meteen verwacht van een pensioenuitvoerder die zich altijd heeft getoond als een overtuigde actieve belegger.

 

Voor het eerst biedt APG pensioenfondsen de mogelijkheid om te beleggen in indices. Zijn jullie van je geloof gevallen?

Wuijster: “Laat ik voorop stellen dat wij voor de klanten die daarvoor de mogelijkheden hebben, nog steeds pleiten voor een heel actieve vorm van beleggen. Maar die vorm brengt ook meer kosten met zich mee en is daarom pas aantrekkelijk vanaf een bepaalde vermogensomvang. Niet elke klant heeft die omvang. Er zijn kleinere fondsen die de lage kosten van een indexproduct willen, maar wel actief willen zijn op ESG-vlak (positieve invloed uitoefenen op duurzaamheid en ondernemingsbestuur, red.). Juist voor die fondsen is dit product geschikt. Daarnaast zijn sommige klanten gewoon wat minder overtuigd van beleggingsanalyses als methode om bepaalde bedrijven te selecteren. Uiteindelijk bepaalt de klant zelf wat goed voor hem is. Wij willen daar vervolgens de beste oplossing voor bieden. Die oplossing bevindt zich ergens op een continuüm, met een heel actief beleggingsbeleid aan de ene kant, en puur indexbeleggen aan de andere kant. De iSTOXX APG RI Index Family’ is niet het ultimum van actief beleggen maar er zitten wel actieve componenten in. Kort samengevat: we zijn zeker niet van ons geloof gevallen, want we zijn nog steeds oprecht overtuigd van de waarde van actief beleggen en als het voor een klant mogelijk is, adviseren we het ook. Maar we willen primair de beste oplossing voor onze klanten aanbieden. En in bepaalde gevallen kan dat dus ook een indexproduct zijn.”

 

Waaruit bestaan die actieve componenten?

Van Dijk: “De basis van dit product bestaat uit de ‘iSTOXX World Index’ waar vijf filters (zie kader, red.) overheen gelegd kunnen worden, afhankelijk van de voorkeur van de klant. Het eerste filter is ‘Exclusions’. Door dat toe te passen, sluit je bedrijven die niet aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden voldoen, uit. Dat is, zeg maar, het instapmodel van dit product. Door additionele filters toe te passen, verhoog je het duurzaamheidsgehalte van je beleggingsportefeuille. De criteria worden dan steeds strenger en bij toepassing van alle vijf filters ontstaat dus ook de meest duurzame portefeuille. Zo ga je dus verder dan alleen beleggen in bijvoorbeeld de iSTOXX World Index. Dat maakt het een wat actievere vorm van indexbeleggen. Voor zover wij weten bestaat er nog geen andere indexreeks waarbij een pensioenfonds door de tijd heen op een consistente wijze voor een steeds ambitieuzer duurzaam beleggingsbeleid kan kiezen.”

 

Bestaat er geen risico dat dit indexproduct een kannibaliserend effect heeft op je aanbod van actieve beleggingsactiviteiten?

Wuijster: “Alleen al omdat je met dit product maar een deel van de beleggingsmix te pakken hebt die je als pensioenfonds nodig hebt, is dat onwaarschijnlijk. Dit is een geschikt product als je als pensioenfonds niet de schaal hebt waarbij actief beleggen aantrekkelijk wordt, maar wel serieuze duurzaamheidsambities hebt. Maar als je die grootte wel hebt, kun je door actief te beleggen nog steeds een hoger rendement behalen.”

 

Hoe ziet de meest duurzame beleggingsvorm van de iSTOXX APG RI Index Family eruit?

“Concreet heb je dan de bedrijven uit de iSTOXX World Index, waar bepaalde bedrijven – de  Exclusions’ – uit worden gehaald. Uit wat er overblijft, worden vervolgens de duurzaamheidskoplopers geselecteerd. Daaruit kiezen we dan weer de bedrijven met een lage CO-uitstoot. Als je daaruit vervolgens de ondernemingen selecteert die een bijdrage leveren aan het bereiken van de UN Sustainable Development Goals, hou je de meest duurzame portefeuille over. Deze wordt dan nog wel zo geoptimaliseerd dat de risico’s nagenoeg gelijk zijn aan die van de brede index – de iSTOXX World Index dus.”

 

Had APG dit product ook niet volledig zelf kunnen aanbieden?

Wuijster: “Het is altijd beter om voor de activiteiten die niet tot je standaardcapaciteiten behoren, de samenwerking te zoeken. Je kunt APG zien als de architect van het product. Wij bepalen het ESG-profiel en zorgen er voor dat het passend is voor onze huidige klanten en andere Nederlandse pensioenfondsen. Vervolgens hebben we partners geselecteerd die het kunnen verwezenlijken.”

Van Dijk: “Qontigo onderhoudt de index op dagelijkse basis. Dat is een discipline op zich, die ook sterk gereguleerd is. BlackRock zorgt er elke dag voor dat de juiste aandelen gekocht en verkocht worden, zodat de beleggingsportefeuille van de klant de gekozen index weerspiegelt. Wij hebben zelf ook een trading-afdeling maar BlackRock biedt al veel indexproducten aan en heeft daardoor de ervaring en de mankracht om zo’n index bij te houden. Nauwkeurigheid is heel belangrijk bij het volgen van een index. APG zorgt voor het stembeleid en houdt bij of de ondernemingen in de indices voldoen aan het door ons bepaalde ESG-profiel. Daarnaast stemt APG ook voor de klanten van dit product op aandeelhoudersvergaderingen.”

 

Bestaat er al een product als de iSTOXX APG RI Index Family?

Van Dijk: “Bepaalde componenten van het product zijn wel te vinden in de markt, zoals indexproducten van  bedrijven met een lage carbon footprint. Maar de SDI-component (Sustainable Development Investments, bedrijven die een bijdrage leveren aan het bereiken van de SDG’s, red.) is uniek. Er is ook nog geen indexproduct dat een wereldwijde standaard gebruikt om te definiëren wat een SDI is en wat niet. Bovendien is het ESG-profiel van dit indexproduct echt geschoeid op APG-leest. We zijn een Nederlandse speler en we richten ons op Nederlandse klanten. We beleggen internationaal, maar voor het ESG-profiel van dit product proberen we zo veel mogelijk mee te nemen wat in de Nederlandse maatschappij leeft. Nederlanders hebben een andere kijk op duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur dan bijvoorbeeld Amerikanen. Misschien niet als het gaat om universele kwesties als kinderarbeid en uitstoot, maar wel als het bijvoorbeeld gaat om bestuursbeloningen. Dat Nederlandse perspectief vind je in dit product terug. In die zin profiteren klanten met dit product van de snelgroeiende ambities van onze pensioenfondsklanten, waaronder ABP. Daardoor lopen we voorop in kennis, aanpak en ervaring met verantwoord en duurzaam beleggen. Wat betreft ESG-standaarden ligt de lat voor dit product dus hoog.”  

 

Hoe groot is het beheerd vermogen dat APG hiermee verwacht aan te trekken?

Wuijster: “Het is geen onderdeel van onze strategie om puur hiervoor klanten aan te trekken. We zien dit als een verrijking van het aanbod van APG, waarmee we primair bestaande klanten willen bedienen. Dit product kan nieuwe klanten aantrekken, maar we verwachten die dan wel integraal te gaan bedienen. Dus niet alleen met aandelenbeleggingen maar ook met andere beleggingscategorieën. Een actieve benadering van beleggen is daar inherent aan. In het vierde kwartaal zal er 1 miljard euro in dit product belegd zijn, maar we kunnen nog niet aangeven tot welke omvang dit gaat uitgroeien.”

 

Kun je dit product ook niet aanbieden aan particulieren?

Wuijster: “Dat is mogelijk, maar we bedienen momenteel geen particuliere beleggers. Het maakt geen deel uit van onze strategie. We zijn niet ‘wild commercieel’ met dit product.”

 

Lees hier het persbericht of bekijk de video hieronder: