Koreaanse staalproducent stopt in Myanmar na druk APG

Gepubliceerd op: 16 april 2021

De Zuid-Koreaanse staalproducent Posco C&C stopt de samenwerking met een bedrijf dat wordt gecontroleerd door de militairen in Myanmar. APG is namens de pensioenfondsklanten – waaronder ABP, bpfBOUW en SPW - belegd in het moederbedrijf van Posco C&C. De aankondiging volgt na stevige druk van APG en andere beleggers om de banden met de junta te verbreken.

In de Financial Times spreekt Yoo-Kyung (YK) Park, duurzaamheidsspecialist bij APG, van ‘fantastisch nieuws’. In contacten met het management en in een publieke oproep in een grote krant hebben wij erop aangedrongen dat de samenwerking in Myanmar wordt beëindigd.

“Het is goed te zien dat Posco heeft geluisterd naar de zorgen die we namens de pensioenfondsklanten en samen met andere beleggers hebben geuit”, zegt YK. “Vooral in het afgelopen half jaar heeft het bedrijf verbeteringen doorgevoerd op het gebied van verantwoord ondernemen. De aankondiging van vandaag is opnieuw een stap in de goede richting.” 

Stekker eruit

Posco C&C trekt de stekker uit de joint venture (gezamenlijk bedrijf) met een door de militairen gecontroleerd bedrijf, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Eerder al maakte Posco C&C bekend de uitbetaling van dividend (winstuitkering) die ten goede komt aan de militairen stop te zetten.

Sinds half februari van dit jaar gaat Myanmar gebukt onder een militaire junta, nadat het leger de regering van Aung San Suu Kyi omver had geworpen. Bij het neerslaan van protesten tegen de machtsovername gebruiken de militairen veel geweld. APG en haar pensioenfondsklanten vinden die situatie buitengewoon zorgelijk.

APG belegt in enkele multinationals die in Myanmar actief zijn en mogelijk zakelijke of financiële relaties hebben met de militairen. Wij voeren hierover al geruime tijd – dus ook al voor de militaire machtsovername – gesprekken met deze bedrijven.

In februari maakte de Japanse bierbrouwer Kirin bekend dat het twee joint ventures met bedrijven die mogelijk banden hebben met de militairen in Myanmar beëindigt. Ook bij dat bedrijf maakte APG zich al vóór de machtsovername sterk voor het stoppen van de samenwerking.

Belang van mensenrechten

Voor alle beleggingen geldt dat we naast financiële criteria ook criteria op het gebied van verantwoord ondernemen - waaronder mensenrechten - meewegen in onze beleggingsbeslissingen. Aan de bedrijven die in Myanmar actief zijn en waarin we beleggen, hebben we onze grote zorgen overgebracht. Ook vragen we ze hun positie in het land opnieuw te overwegen.

APG belegt niet in staatsobligaties van landen waarvoor een door de VN-Veiligheidsraad of Europese Unie opgelegd bindend wapenembargo geldt, zoals Myanmar.