José Meijer benoemd tot lid raad van commissarissen APG Groep NV

Gepubliceerd op: 20 mei 2020

José Meijer (65) is per 5 september 2020 benoemd tot lid raad van commissarissen van APG Groep NV (APG), de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. De aandeelhouders hebben ingestemd met de voordracht van José Meijer door de raad van commissarissen van APG. De ondernemingsraad van APG heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor deze voordracht en is nauw betrokken geweest bij het zoekproces. José Meijer volgt Edith Snoeij op, die na acht jaar afscheid heeft genomen van de raad van commissarissen.

 

José Meijer heeft in de afgelopen veertig jaar diverse (bestuurs)functies vervuld bij de vakbond, overheid, in de verslavingszorg en de pensioensector. Sinds 2013 is José Meijer vicevoorzitter van pensioenfonds ABP, een rol die ze tot begin juni 2020 zal vervullen. Vanaf 2014 is zij lid van het algemeen bestuur van de Pensioenfederatie. Sinds april 2020 vervult zij het waarnemend voorzitterschap van de Pensioenfederatie. Verder is ze lid van het pensioenteam van FNV. José Meijer studeerde organisatiesociologie en -kunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

 

Pieter Jongstra, voorzitter van de raad van commissarissen van APG: “Met José Meijer verwelkomen we een zeer gedreven en deskundig lid binnen de raad van commissarissen. Zij heeft in haar loopbaan uitgebreide kennis opgedaan op het gebied van pensioen en heeft brede ervaring als bestuurder en toezichthouder. Haar uitgebreide netwerk en goede reputatie bij sociale partners en vakbonden zullen zeker van pas komen in de komende jaren, waarin APG naar verwachting een grote rol zal spelen bij het verder uitwerken van het nieuwe pensioenstelsel en -contract. We kijken uit naar een plezierige samenwerking.”

 

Martijn Kleijer, voorzitter van de ondernemingsraad van APG: “De afgelopen jaren is gebleken dat de ondernemingsraad de belangen van de achterban beter kan behartigen als er gebruik wordt gemaakt van de relaties met diverse stakeholders, waaronder de raad van commissarissen. De ondernemingsraad is verheugd een kandidaat te hebben gevonden die ruime ervaring heeft in de sector en qua signatuur perfect past bij de rol van een commissaris, waarbij de ondernemingsraad zijn versterkt aanbevelingsrecht kan toepassen. José Meijer erkent het belang van regelmatig klankborden met de ondernemingsraad en heeft aangegeven het commissariaat samen met de ondernemingsraad te willen invullen. De ondernemingsraad kijkt uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

De raad van commissarissen van APG is per 5 september 2020 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Claudia Zuiderwijk en José Meijer.