Is het schenken van aandelen aan werknemers een goed idee?

Gepubliceerd op: 16 juni 2023

Actuele kwesties op het gebied van economie, (verantwoord) beleggen, pensioen en inkomen: iedere week geeft een expert van APG een helder antwoord op de vraag van de week. Deze keer: Charles Kalshoven, macro-econoom en expert strateeg bij APG, over de oproep van CNV om personeelsaandelen niet langer te belasten. Vormt dit inderdaad het ei van Columbus waarmee de ongelijkheid kan worden tegengegaan?

In tegenstelling tot de ons omringende landen, kent Nederland geen traditie om werknemers via aandelen mee te laten delen in de winst van het bedrijf. Volgens CNV gaat het hier om minder dan 10 procent van de bedrijven. Die schenken aandelen aan hun werknemers, wat vooralsnog wordt gezien als loon waarover belasting moet worden betaald. De vakbond wil nu dat een bedrijf tot 2000 euro aan aandelen belastingvrij aan werknemers kan schenken. Dat zou helpen de toenemende ongelijkheid tegen te gaan.

‘Graaiflatie’
Het plan van het CNV komt in een tijd dat grote bedrijven worden beschuldigd van ‘graaiflatie’, waarbij de inflatie wordt gebruikt om prijzen meer dan nodig te verhogen. “Ik denk niet dat je het als de oplossing voor graaiflatie moet zien”, zegt Kalshoven. “Ten eerste moet je je niet blindstaren op winstmarges van het moment. Die kunnen ook weer dalen, bijvoorbeeld door de flink oplopende lonen. Zo stegen de in mei afgesproken cao-lonen met 8,2 procent. En voor zover er structureel abnormaal hoge winsten zijn, wijst dit op een gebrek aan marktwerking. Pak die misstand dan aan bij de bron door de concurrentie te bevorderen. Het laten delen van werknemers in monopoliewinsten is geen echte oplossing. Consumenten – werknemers van andere bedrijven – betalen dan nog steeds te veel voor hun spullen.”

Toch zit er volgens de econoom een sympathieke kant aan het idee. “De toegevoegde waarde van een bedrijf wordt verdeeld onder de kapitaalverschaffers (aandeelhouders) en de werknemers. Als de lonen achterblijven en de winsten stijgen, dan kunnen werknemers via hun aandelen toch profiteren.”


Voordeel is ook dat je als werkgever dan flexibeler kunt zijn in je beloningsbeleid. “Als het wat minder gaat met je bedrijf, resulteert de uitkering van aandelen aan werknemers in lagere (loon)kosten. In ieder geval als je niet een bedrag maar een bepaald aantal aandelen hebt afgesproken.” Maar ook hier geldt dat elk voordeel zijn nadeel heeft, in dit geval voor de werknemer. “Een belegger zal zijn risico het liefst zoveel mogelijk spreiden. Maar als het slecht gaat met een werkgever, loopt een werknemer met aandelen van zijn werkgever een dubbel risico. Zijn baan staat op de tocht én zijn aandelen dalen in waarde.”   


Ook kan het ten koste gaan van de onderhandelingspositie van de vakbond. “Die wil dat de aandelen bovenop het reguliere loon komen. Maar de kosten van de aan de werknemers geschonken aandelen zullen toch deels uit de bestaande loonruimte komen. Werkgevers kunnen dan eerder een hogere looneis weigeren en wijzen op het feit dat de werknemers al aandelen hebben gekregen.”

Motivatie
Het meedelen in de winst kan ertoe leiden dat medewerkers meer betrokken raken bij hun werkgever, schreef columniste Anna Dijkman in het FD, verwijzend naar recent onderzoek van de Universiteit Utrecht. Ook Kalshoven kan zich voorstellen dat een schenking van aandelen aan werknemers ten goede kan komen aan hun motivatie. “Maar ik vermoed dat dat meer te maken heeft met het feit dat ze zich dan gezien en gewaardeerd voelen, dan dat er een directe relatie bestaat tussen de inspanning van de werknemer en de waarde van het aandeel. Want uiteindelijk krijgt een werknemer natuurlijk maar een fractie van de aandelen. Dus als hij of zij bergen verzet waardoor de winst met tonnen of zelfs miljoenen groeit, dan ziet hij of zij daar maar een fractie van terug. Bovendien is het geen automatisme dat een stijgende winst zich vertaalt in hogere aandelenkoersen. Je hebt ook nog eens met het marktsentiment te maken. ”


Nu kunnen werknemers er natuurlijk ook al voor kiezen om aandelen van het eigen bedrijf te kopen, maar kennelijk doen ze dat niet, vervolgt Kalshoven. “Vanuit het oogpunt van risicospreiding is het ook verstandiger om aandelen van ándere bedrijven te kopen. Vraag maar aan die Enron-werknemers die zowel hun baan als pensioenspaarpot verloren. Maar laten we ervan uitgaan dat je wilt stimuleren dat werknemers een spaarpotje aanleggen. Op macroniveau is dat echt niet nodig – we sparen in Nederland al fors, onder andere voor onze pensioenen. Er is wel een groep met lage inkomens en weinig buffers die een spaarpotje kan gebruiken. Maar dan wil je toch dat dit een stabiele financiële buffer is, niet een pakket aandelen dat plots flink in waarde kan dalen?”


Ongelijkheid

De waarde van bestaande aandelen komt onder druk als een bedrijf besluit meer aandelen uit te geven om te schenken aan de eigen werknemers. “Het aandelenbelang van de bestaande aandeelhouders verwatert dan, want de winst moet over meer aandelen worden verdeeld. Dit kan zich nog versterken als een werkgever met zijn werknemers afspreekt om een bepaald bedrag  aan aandelen te schenken. Indien de koers daalt, moeten er nog meer aandelen worden uitgegeven, met het risico op extra waardedaling. Spreekt de werkgever af om aan het eind van het jaar een specifiek aantal aandelen te schenken, dan weten werknemers niet waar ze aan toe zijn, omdat de waarde kan fluctueren. Er kleven dus ook haken en ogen aan de uitvoering.”


Ook op een fundamenteler niveau speelt de vraag of dit idee daadwerkelijk zal helpen de ongelijkheid te bestrijden. “Een heleboel bedrijven geven helemaal geen aandelen uit. De werknemers daarvan zijn dus niet gebaat bij dit plan. En als de aandelen niet beursgenoteerd zijn, dan is het ook lastig ze om te zetten in geld.” Kalshoven erkent dat aandeelhouders de laatste jaren relatief goed zijn beloond. “Door werknemers belastingvrij aandelen te schenken, kan de welvaart in theorie beter worden gespreid. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, en de waarde van aandelen kan dus ook flink dalen. Gaan werknemers dan toch hogere looneisen stellen? Het is al met al een sympathiek idee met voordelen, maar zeker ook nadelen. Het is in ieder geval niet het ei van Columbus”, besluit Kalshoven.