Interview Gerard van Olphen met De Telegraaf

Gepubliceerd op: 17 augustus 2018

Gerard van Olphen spreekt in een interview met De Telegraaf over de pensioensector, collectief beleggen en het realiseren van extra rendement.

 

Pensioensector moet Nederlands leren

“Omdat carrièrepaden tegenwoordig heel anders verlopen, zullen mensen zich meer dan in het verleden moeten afvragen hoe het met hun pensioen zit. „Het gaat niet meer vanzelf”, trapt Van Olphen direct af. „Dus moeten wij Nederlanders geen pensioenjargon willen leren, maar de pensioensector zal Nederlands moeten leren.”

 

Collectief beleggen biedt meer kansen

„Een individueel potje is uitvoerbaar, want dat is in zekere zin een individuele verzekering. Maar er zitten een heleboel nadelen aan. Als je collectief belegt, met een verplichtstelling, kan je op de lange termijn, dertig tot veertig jaar, voor mensen beleggen. Die kunnen niet iedere dag in- en uittreden. Dat geeft kansen die er voor iemand die op dagbasis belegt niet zijn.”

 

Opnieuw oriënteren als toonaangevende belegger

"In afgelopen tien jaar zijn de pensioenpotten in omvang verdubbeld, met rendementen die vaak boven de 7% lagen. Maar wat we zien is dat de dingen die je als belegger die afgelopen jaren succesvol maakten, niet de dingen zijn die je de komende jaren succesvol maken. Hoewel we van crisis naar crisis holden, zijn de afgelopen dertig jaar vanuit het oogpunt van rendement topjaren geweest. De drijvers waren een sterk dalende rente, dalende inflatie, toenemende wereldhandel, opkomende markten en een jonge, mondiale arbeidsbevolking. Als je dat nu bekijkt voor de komende twintig jaar? Dalende rentes en inflatie? Toenemende wereldhandel? Mwah. Opkomende markten zijn concurrenten geworden. De wereld vergrijst. We moeten ons dus opnieuw oriënteren als we een toonaangevende belegger willen blijven.”

 

Extra rendement realiseren

„Wij zien onder meer mogelijkheden in opkomende markten, vastgoed en alternatieven voor bankleningen. Waar mogelijk willen we ook zelf mogelijkheden creëren. En we kiezen ook voor lage kosten: concreet doen we zo veel mogelijk beleggingen in huis, in plaats van het uit te besteden aan dure buitenlandse partijen. We hebben net een overeenkomst gesloten in China met E Fund, een grote vermogensbeheerder. China bouwt aan een eigen pensioenstelsel en E Fund wil zich als vermogensbeheerder toeleggen op die ontluikende pensioenmarkt en van ons leren. En wij willen deze grote, steeds opener economie begrijpen en rechtstreeks toegang krijgen tot de rendementen.”

 

Lees het volledige interview op de website van De Telegraaf