Institutionele beleggers: Bedrijven moeten impact coronacrisis verzachten

Gepubliceerd op: 27 maart 2020

APG en andere beleggers roepen in een gezamenlijke verklaring bedrijven op maatregelen te nemen om de sociale impact van de coronacrisis zoveel mogelijk te verzachten. Volgens de beleggers moet de veiligheid en gezondheid van werknemers daarbij voorop staan. Bedrijven moeten ook voorkomen dat personeel, leveranciers en klanten in onoverkomelijke financiële problemen raken.

 

De 195 beleggers – die samen een vermogen van € 4.700 mld USD beheren – stellen vast dat de coronacrisis en het grotendeels stilleggen van het openbare leven wereldwijd enorme gevolgen hebben. “Miljoenen werkende mensen worden getroffen door de sluiting van scholen, werk en vervoer. We weten dat kwetsbare gemeenschappen het meeste onder druk staan. Daar ontbreken het sociale vangnet en de financiële middelen om deze onzekere periode te doorstaan”, aldus de verklaring.

 

Betaald verlof


Bedrijven moeten daarom verantwoordelijkheid nemen en hun bijdrage leveren aan de bescherming van werknemers en andere betrokkenen, aldus de beleggers. Concreet roepen ze bedrijven onder andere op om voor álle werknemers – inclusief flexwerkers en tijdelijke arbeidskrachten – betaald verlof te regelen, zodat zij thuis kunnen blijven en toch een inkomen hebben. In bedrijven waar nog wordt gewerkt, moeten werknemers zoveel mogelijk worden beschermd, bijvoorbeeld door thuiswerken en wisseldiensten.

 

Behoud van personeel


Hoewel veiligheid en gezondheid de eerste prioriteit zijn, moeten bedrijven ook oog hebben voor de financiële gevolgen van de crisis voor werknemers, leveranciers en klanten. De beleggers roepen bedrijven op er alles aan te doen om te voorkomen dat medewerkers worden ontslagen, omdat grootschalige werkloosheid de crisis alleen maar zal verergeren. Het behouden van gekwalificeerd en ervaren personeel is bovendien van groot belang om de bedrijvigheid snel te kunnen hervatten zodra de crisis voorbij is. Daarnaast vragen de beleggers dat bedrijven leveranciers tijdig betalen en in gesprek gaan met klanten die betalingsproblemen hebben.

 

Volgens de beleggers is het van groot belang dat bedrijven financieel voorzichtig opereren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bedrijven de voorgenomen inkoop van eigen aandelen opschorten en de beloningen voor het topmanagement matigen.