Groeiend bewustzijn geïntegreerde verslag­:legging

Gepubliceerd op: 24 november 2016

In 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een drietal themaonderzoeken uitgevoerd, gericht op de jaarverslaggeving van een selectie van beursgenoteerde ondernemingen.

 

Bewustzijn groeit

Het AFM-onderzoek laat zien dat de meerderheid van de ondernemingen verdere stappen in de goede richting zet op het gebied van geïntegreerde verslaggeving. Dit is van belang omdat een meer geïntegreerde wijze van besturen, met meer oog voor de bijdrage aan de strategische doelen, alsmede het beheersen van de daaraan verbonden risico’s, ondernemingen sterker maakt. Dit leidt naar verwachting tot meer maatschappelijk verantwoorde investeringen en bevordert een duurzaam financieel welzijn.

Ten opzichte van voorgaande jaren wordt in toenemende mate gerapporteerd over meer dan financiële informatie. Zo is er steeds meer aandacht voor het waardecreatiemodel, de stakeholdersdialoog en de materialiteitsanalyse. Geïntegreerde verslaggeving zal naar verwachting bijdragen aan de strategische aansturing binnen de onderneming en heeft hiermee meer impact dan enkel het afleggen van verantwoording.

 

Maatschappelijke impact van hun investeringsbeslissingen

Beleggers en andere stakeholders hebben in toenemende mate behoefte aan niet-financiële informatie. Verantwoord beleggen impliceert ook dat verantwoording wordt afgelegd door institutionele beleggers over de maatschappelijke impact van hun investeringsbeslissingen. Ook ziet de AFM dat zelfregulering plaats maakt voor regelgeving en dat de FSB, de banktoezichthouders en de EU het voortouw nemen bij het verder vorm geven hiervan. De AFM roept ondernemingen op in te spelen op deze nationale en internationale ontwikkelingen en verdere stappen te zetten op het gebied van geïntegreerde verslaggeving. De implementatie van de EU-richtlijn niet-financiële informatie in de Nederlandse wetgeving, die van toepassing is vanaf boekjaar 2017 zal hierbij naar verwachting een verdere stimulans zijn.