Drijvende kracht achter GRESB

Gepubliceerd op: 28 juni 2016

Internationaal gezien zijn we een vastgoedbelegger van formaat. We zijn ervan overtuigd dat betere duurzaamheidprestaties van vastgoedbeleggingen u op termijn een beter resultaat opleveren.

 

Ongeveer 10 procent van het pensioenvermogen dat wij beheren, beleggen we in de categorie vastgoed. Doorgaans houden we een belang aan van 5 procent tot bijna 40 procent in vastgoedfondsen of -ondernemingen. Als een van de drijvende krachten achter de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) verwachten wij van alle vastgoedfondsen consequente normen voor duurzaamheidsverslaggeving. Met ondernemingen en vastgoedfondsen voeren we namens u een actieve dialoog. Alle nieuwe beleggingen beoordelen we streng op ESG-criteria (Environmental, Social, Governance).

 

Outperformance binnen de benchmark

De vastgoedsector is alleen al in Europa verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de emissies en draagt daarmee bij aan klimaatverandering. Wij zijn ervan overtuigd dat betere duurzaamheidprestaties van haar vastgoedbeleggingen op termijn leiden tot een verbetering van het risico-rendementsprofiel van onze vastgoedbeleggingen. GRESB geldt als norm voor het beoordelen en benchmarken van vastgoedportefeuilles over de hele wereld. Vastgoedportefeuilles van pensioenfondsen die klant zijn van APG Asset Management presteren beter dan de GRESB-benchmark. Dit is mede te danken aan de strategie van actieve betrokkenheid bij en gesprekken met de ondernemingen en fondsen waarin wordt belegd. Het doel hiervan is hun duurzaamheidprestaties te verbeteren.

 

Focus op consistentie

In verschillende brancheorganisaties zoals INREV en EPRA (de Europese brancheorganisatie voor beleggers in respectievelijk niet-beursgenoteerde en beursgenoteerde vastgoedfondsen) zijn wij actief. Daarbij is ons doel om deze organisaties ertoe te bewegen consequente normen voor duurzaamheidprestaties te ontwikkelen. Bovendien nam APG Asset Management als enige belegger deel aan de aanvullende richtlijnen voor de bouw- en vastgoedsector (GRI CRESS) van het Global Reporting Initiative (GRI). Daarnaast is gezorgd voor harmonisatie van de meetgegevens van GRI CRESS, GRESB en de duurzaamheidrichtlijnen van INREV en EPRA.

 

Actieve dialoog en actief aandeelhouderschap

Als aandeelhouder stellen wij ons namens u actief op tegenover ondernemingen en maken wij gebruik van het recht om corporate governance-kwesties aan de orde te stellen. Wij hebben een duidelijke opvatting over wat wel en niet acceptabel is. Naast een vastgoedspecialist binnen het ESG-team voor Europa en de Verenigde Staten beschikken we ook over een specialist voor duurzaamheid & goed ondernemingsbestuur in Azië.

 

Alleen beleggingen in het eerste of tweede kwartiel

Zowel voorafgaand aan als tijdens de periode van beleggen zorgen wij ervoor dat de risico's omtrent milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur voor u bekend zijn. Een onderdeel van het due diligence proces is dat externe vastgoedmanagers en vastgoedondernemingen verplicht zijn de online survey van GRESB in te vullen. Als een nieuwe strategische vastgoedbelegging in de GRESB-database qua prestaties (nog) niet in het eerste of tweede kwartiel zit, dan moet het management zich committeren om zich te verbeteren en deze positie te bereiken. Voldoet de betreffende investering hier onvoldoende aan, dan nemen we passende maatregelen. Denk aan verkoop van beursgenoteerde vastgoedposities of geen nieuwe investeringen meer doen met een private vastgoedmanager die in gebreke blijft.

 

Het hierboven beschreven beleid passen we toe op de strategische vastgoedportefeuille. Dit betreft ongeveer driekwart van de gehele vastgoedportefeuille. Voor de tactische vastgoedportefeuille is dit beleid ongeschikt aangezien de korte termijn horizon van deze portefeuille onvoldoende ruimte biedt voor een actieve dialoog met het management van deze ondernemingen. Kortom: duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur maken integraal deel uit van ons beleggingsproces.