Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Gepubliceerd op: 21 november 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Dick van Well (1948) benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. Zijn aanstelling is goedgekeurd door DNB. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is op 14 november 2016 ingegaan. Dick van Well heeft ruim 35 jaar ervaring in diverse management en bestuurlijke posities bij Dura Vermeer. Hij was daar geruime tijd voorzitter van de hoofddirectie en later voorzitter van de raad van bestuur. Sinds 2012 is hij lid van de RvC bij Dura Vermeergroep N.V. Verder is hij onder meer lid van de RvC bij Stedin Netbeheer BV en Multi Corporation BV.

 

Dick van Well heeft zeer veel ervaring in het bedrijfsleven en in het bijzonder in de bouwsector. Zijn kennis op het gebied van strategisch kostenmanagement, productontwikkeling en marketing dragen verder bij aan de nagestreefde diversiteit in de samenstelling van de RvC van APG Groep.

 

Het benoemen van een commissaris die inhoudelijk affiniteit met de bouw(wereld) heeft, is belangrijk voor APG. BpfBOUW is immers een grote opdrachtgever van APG.De RvC is zeer verheugd met zijn komst en verwacht dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan het toezicht op en advies aan de raad van bestuur van APG Groep NV.

 

Met deze benoeming bestaat de RvC van APG Groep uit de volgende leden: Bart Le Blanc (voorzitter), Pieter Jongstra (vice-voorzitter), Edith Snoeij, Maes van Lanschot, Roger van Boxtel, Claudia Zuiderwijk en Dick van Well.