“De groei in de vraag naar data blijft exponentieel stijgen”

Gepubliceerd op: 9 mei 2023

APG tekende onlangs namens zijn pensioenklant ABP voor de aankoop van euNetworks, een pan-Europese leverancier van glasvezelinfrastructuur. In plaats van particulieren hebben zij grote bedrijven als klant. Wat is eigenlijk het verschil tussen glasvezel voor de Googles van deze wereld en voor consumenten? En waar ligt nog groei voor de glasvezelmarkt? We vragen het Laurens-Jan Sipma (Senior Portfoliomanager Infrastructure bij APG).

 

Iedereen heeft weleens gehoord van termen als 4G en 5G, maar bij glasvezel voor de zakelijke markt zijn heel andere elementen belangrijk. Bijvoorbeeld dat de verbinding nooit maar dan ook nooit wegvalt. De afgelopen jaren zagen een forse groei in de vraag naar data. Verschillende ontwikkelingen wijzen erop dat die vraag alleen maar verder zal toenemen, verwacht Sipma. Dat heeft ook gevolgen voor de markt voor glasvezelverbindingen.

euNetworks is actief in de markt voor glasvezel van en naar bedrijven. Wat kenmerkt deze vorm van glasvezel?

“Het soort glasvezel dat euNetworks aanbiedt zit in het hogere segment. Het gaat om een soort van hogesnelheidslijnen van glasvezel die grote datacenters verbinden in steden als Amsterdam, Parijs en Frankfurt, en tevens in steden in Scandinavië, Zuid- en Midden-Europa. Van deze verbindingen maken onder meer multinationals, banken en ‘hyperscalers’ (grootschalige aanbieders van onder meer cloud-diensten) gebruik. Deze grote klanten verwachten een bepaald serviceniveau wat betreft snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. euNetworks kan dat niveau garanderen omdat zij een eigen hoogwaardig netwerk beheren.”

 

Kunnen huishoudens in de toekomst ook zo’n soort glasvezelverbinding verwachten?

“De vraag is of dat nodig is. De verbindingen die wij als huishoudens hebben, zijn al behoorlijk stabiel en van hoge kwaliteit. Helemaal als je het vergelijkt met de kabel- en koperverbindingen die we voorheen hadden. De beschikbaarheid en snelheid van glasvezel voor huishoudens zullen in de toekomst nog wel verder verbeteren, maar het netwerk dat grote bedrijven nodig hebben is toch van een ander niveau. Zij hebben soms een wel driedubbele achtervang nodig. euNetworks voorziet een klant bijvoorbeeld van een glasvezelroute van A naar B. Tegelijk bieden ze alternatieve routes over een heel ander traject dat deze klant ook afneemt. Zo weet het bedrijf zeker dat er altijd een verbinding bestaat tussen datacenter A en B, ook als een van de routes onverhoopt uitvalt. Dat komt overigens niet vaak voor, dus je kunt je wel voorstellen wat voor zekerheden deze grote bedrijven inbouwen om over vier verschillende routes naar hetzelfde datacenter te beschikken. Daar komen wel navenante kosten bij kijken, en die lonen niet de moeite voor huishoudens.”

 

APG wordt, namens ABP, een directe aandeelhouder van euNetworks en zal het bedrijf ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun strategische visie. Wat houdt dat precies in?
“Als team Infrastructuur bij APG investeren we direct in bedrijven, zonder dat er een andere fondsmanager tussen zit. Zo krijgen we directe zeggenschap in de raad van commissarissen en kunnen we mede de strategie bepalen. Het is niet zo dat wij van APG op de stoel van het management gaan zitten. Dat moet je vooral z’n gang laten gaan, want daar zit immers de meeste kennis van het bedrijf. Wij brengen de financieel-strategische knowhow en kennis mee die we hebben opgedaan bij soortgelijke bedrijven in ons portfolio, waar vaak vergelijkbare vraagstukken spelen rond strategie, governance, financiering en regulering. Zo hebben we een joint venture opgezet met KPN genaamd Glaspoort, dat huishoudens voorziet van glasvezelverbindingen, en ook één in Polen met Orange Poland.”

Bedrijven halen niet alleen hun productie terug naar Europa, maar ook hun data

euNetworks heeft naar eigen zeggen een leidende positie in de markt als het om duurzaamheid gaat. Waar uit zich dat in?
“euNetworks is al vrij ver gevorderd met het realiseren van maatregelen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Zo kopen ze bijna alle energie die ze nodig hebben duurzaam in. En de apparaten waarmee ze de glasvezelverbindingen activeren, worden geselecteerd op zo min mogelijk energieverbruik. Daarnaast hebben ze duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd voor de komende decennia. Een voorbeeld is het ‘net-zero carbon’-initiatief voor 2040. De voortgang op dit vlak laten ze jaarlijks onafhankelijk verifiëren. Daar rapporteren ze ook over. Met dit soort zaken zijn ze al verder dan veel andere bedrijven.”

 

De investering in euNetworks is voor de lange termijn. Hoe weet je dat een bedrijf als dit ook in de toekomst marktleider blijft?
“Die garantie heb je nooit, maar we hebben heel goed geanalyseerd welke typen klanten het bedrijf nu heeft en wat de churn rate is: hoeveel klanten zijn in het verleden overgestapt naar een ander netwerk? Het netwerk en de service van euNetworks blijken van dusdanige kwaliteit dat relatief weinig klanten overstappen. Sterker nog, veel klanten breiden het aantal diensten dat ze afnemen uit. De combinatie van een grote variëteit aan glasvezelproducten en een uniek wijdverbreid Europees netwerk, zorgen kortom voor sticky klanten. euNetworks is daarnaast continu bezig de omvang en kwaliteit van hun netwerk en bijbehorende diensten te verbeteren.”

 

Hoe zie je de toekomst van de glasvezelmarkt?
“Er zit nog heel veel groei in. Dat is ook de reden dat we heel graag deze stap in de B2B-markt wilden zetten. In de afgelopen jaren vond een enorme groei plaats in de vraag naar data, en die groei blijft exponentieel, zo bevestigen marktrends. Denk aan ontwikkelingen als cloudbased werken, het ‘internet of things’ (het netwerk van dingen zoals huishoudelijke maar ook industriële apparaten die verbinding kunnen maken met internet en zo gegevens uitwisselen, red.) en smartcities (stad of regio waarin technologie wordt gebruikt om de publieke ruimte te verbeteren, red.). Ook is er sprake van onshoring, waarbij bedrijven niet alleen hun productie, maar ook hun data terughalen naar Europa. Europese regelgeving vereist dat ook, om te voorkomen dat data verdwijnen naar datacenters buiten de EU. Dat zijn allemaal trends die zorgen voor een verdere toename van de vraag naar data, waardoor er nog meer glasvezelverbindingen tussen datacenters nodig zijn, en dat is waar euNetworks in voorziet. Die groei zal voornamelijk plaatsvinden in Centraal- en Zuid-Europa en Scandinavië, omdat West-Europa tegen haar grenzen aanloopt wat betreft de hoeveelheid datacenters.”