APG verwelkomt rapport EU-expert-groep over duurzame financiering

Gepubliceerd op: 31 januari 2018

Eind 2016 gaf de Europese Commissie opdracht aan een High Level Expert Group (HLEG) om te werken aan een duurzamer financieel systeem en om een brede blauwdruk voor hervormingen in de hele investeringsketen te ontwikkelen, waarop een duurzame financieringsstrategie voor de EU kan worden gebouwd. Deze groep, waarvan Claudia Kruse, Managing Director Responsible Investment & Governance bij APG, lid was, heeft vandaag haar eindverslag gepubliceerd.

 

Een van de belangrijkste aanbevelingen is het creëren van een EU-duurzame taxonomie, een classificatiesysteem om te bepalen welke activa bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Dit is in lijn met wat APG en zijn klanten willen bereiken en met de Taxonomy on Sustainable Development Investments (SDI's), die wordt ondersteund door andere asset-eigenaren, zal een van de bestaande kaders zijn om op voort te bouwen.

 

Andere aanbevelingen van de EU Expert Group zijn:

  • Het verduidelijken ‘investor duties’ zodat er meer aandacht komt voor lange termijn en duurzaamheids voorkeuren
  • Het verbeteren van openbaarmaking regels om duurzaamheid risico's volledig transparant te maken, te beginnen met klimaatverandering
  • Sleutelelementen van een retail-strategie voor duurzame Financiën: beleggingsadvies, milieulabels en SRI minimumnormen
  • Het ontwikkelen en implementeren van officiële Europese duurzaamheidsstandaarden en etiketten, beginnend met groene obligaties
  • Het oprichten van ‘Sustainable Infrastructure Europe’
  • Bestuur en leiderschap
  • Het opnemen van duurzaamheid in het toezichthoudende mandaat van de ETA's en uitbreiden van de horizon van het toezicht op de risico 's

Claudia Kruse Managing Director Responsible Investment & Governance bij APG:
"We verwelkomen de ambitie van de Commissie om aan een meer duurzaam financieel systeem te bouwen en zijn blij dat we een bijdrage leverden als onderdeel van de ‘EU High Level Expert Group on Sustainable Finance’. We geloven dat deze aanbevelingen kunnen bijdragen aan een verschuiving van meer kapitaal naar duurzame oplossingen en de integratie van duurzaamheid in beleggingsbeslissingen. APG en haar klanten worden gezien als toonaangevend op het gebied van verantwoord beleggen en wij zijn van mening dat een duurzaam financieel stelsel in het beste belang van deelnemers is."